Workshop Jak citovat a exkurze v MZK

Bezchybné nakládání s odbornými zdroji je jedním z předpokladů kvalitní absolventské práce. Proto se studující 3. ročníku vzdělávacího programu Sociální práce zúčastnili workshopu
o citační a korektní práci s odbornými zdroji v Moravské zemské knihovně. Během workshopu si vyslechli pravidla využívání citační normy, seznámili se s různými
citačními styly a během praktických úkolů měli i možnost si vše sami vyzkoušet.

Velmi děkujeme paní Martině Machátové z Oddělení informačních služeb MZK, že nás workshopem i celou knihovnou provedla!

Garant akce: Mgr. Lucie Táborská
předmětová komise Sociální práce

Galerie