Zahraniční obchod

Základní údaje

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky
Školné: 3 000 Kč/rok
Školné se vybírá pouze bezhotovostně, a to na účet vedený u KB Brno-město, č.ú.: 6876330247/0100, 
variabilní symbol: číslo přihlášky + rok nástupu (poslední dvojčíslí roku).

Podmínky pro přijetí: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
Výuka probíhá: Pionýrská 23, Brno

Charakteristika vzdělávacího programu

 • praktická orientace a důraz na využití teoretických poznatků v praxi mezinárodního obchodu
 • nezbytný teoretický základ z oblasti zahraničního obchodu, DPH, celnictví, dodacích podmínek, logistiky, účetnictví, mezinárodních financí, marketingu, podnikové ekonomiky
 • výuka cizího jazyka pro hospodářskou praxi s možností složit mezinárodně uznávaný certifikát
 • zpracování případových studií a projektů
 • vysoký podíl odborné praxe (18 týdnů u denního studia)
 • učební plán (pdf, 205 kB) pro denní studium

Odborné kompetence absolventa

 • odborné kompetence k provádění mezinárodních obchodních operací v rámci EU i ve vztahu k třetím zemím
 • odborné dovednosti z oblasti DPH, celnictví, dodacích podmínek, logistiky, účetnictví, mezinárodních financí, mezinárodního marketingu, manažerské ekonomiky a soukromého práva
 • velmi dobré znalosti anglického jazyka a dalšího volitelného jazyka (německého, francouzského a ruského jazyka)
 • kompetence a profil absolventa (pdf, 205 kB)

Možnosti uplatnění absolventa v praxi

 • samostatný referent zahraničních vztahů
 • samostatný referent na obchodním oddělení malých a středních firem
 • pracovník marketingu, zákaznického servisu
 • odborný pracovník pro celní deklaraci
 • finanční poradce
 • uplatnění absolventa (pdf, 194 kB)
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena