Zahraniční obchod

Základní údaje

Forma studia: denní
Délka studia: 3 roky
Školné: 3 000 Kč/rok
Podmínky pro přijetí: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
Výuka probíhá: Pionýrská 23, Brno

Charakteristika vzdělávacího programu

 • praktická orientace a důraz na využití teoretických poznatků v praxi mezinárodního obchodu
 • nezbytný teoretický základ z oblasti zahraničního obchodu, DPH, celnictví, dodacích podmínek, logistiky, účetnictví, mezinárodních financí, marketingu, podnikové ekonomiky
 • výuka cizího jazyka pro hospodářskou praxi s možností složit mezinárodně uznávaný certifikát
 • zpracování případových studií a projektů
 • vysoký podíl odborné praxe (18 týdnů u denního studia)
 • učební plán pro denní studium 3. ročník
 • učební plán pro denní studium 1. a 2. ročník

Odborné kompetence absolventa

 • odborné kompetence k provádění mezinárodních obchodních operací v rámci EU i ve vztahu k třetím zemím
 • odborné dovednosti z oblasti DPH, celnictví, dodacích podmínek, logistiky, účetnictví, mezinárodních financí, mezinárodního marketingu, manažerské ekonomiky a soukromého práva
 • velmi dobré znalosti anglického jazyka a dalšího volitelného jazyka (německého, francouzského a ruského jazyka)
 • kompetence a profil absolventa

Možnosti uplatnění absolventa v praxi

 • samostatný referent zahraničních vztahů
 • samostatný referent na obchodním oddělení malých a středních firem
 • pracovník marketingu, zákaznického servisu
 • odborný pracovník pro celní deklaraci
 • finanční poradce
 • uplatnění absolventa
Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.