Obchodní akademie - denní studium

Obor vzdělání

63-41-M/02

Délka studia

čtyřleté

Dosažený stupeň vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení a certifikace

MATURITNÍ ZKOUŠKA  vysvědčení o maturitní zkoušce

Forma studia

denní

Profil absolventa a možnosti uplatnění

Absolventi jsou odborně a kvalifikovaně připraveni pro administrativní a organizační činnost v ekonomických a obchodně podnikatelských subjektech všech typů organizací.  Absolventi mají možnost pokračovat dle zájmu  ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Na naší škole je možné pokračovat ve studiu oborů na Vyšší odborné škole: Ekonomicko právní činnost, Zahraniční obchod, Sociální práce a Informační služby a knihovnictví.

Nabízíme:

 • Kvalitní výuka cizích jazyků – AJ, NJ
 • Účast na projektu Junior Achievement, aplikované ekonomie – fiktivní firmy
 • Možnost vykonat státní zkoušky z psaní na PC
 • 24hodinové připojení na internet, WiFi
 • Odborné exkurze u nás i v zahraničí
 • Účast na výměnných zahraničních stážích ve Vídni
 • Účast v žákovských odborných projektech
 • Vynikající výsledky v ekonomických soutěžích a SOČ na krajské i republikové úrovni 
 • Možnost vykonat zkoušku English for Business
 • Zapojení do projektu Erasmus+ (14denní stáž v Londýně)
 • Projekt Firemní praktikum s německou školou Wirtschaftsgymnasium Andreas-Schneiders Schule Heilbronn

Anglický jazyk v podnikání

Předmět cizí jazyk v podnikání ve 3. a 4. ročníku obchodní akademie a ekonomického lycea rozšiřuje jazykové znalosti o odbornou oblast. Čtěte více.

Učební plán

Učební plán zde. Celá verze ŠVP je k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě u zástupce ředitele školy nebo v elektronické podobě v Dokumentech školy na disku.

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška pro šk. rok 2017/2018

 

 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.