INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2018-2019

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

30 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:
Ekonomické lyceum, 78-42-M/02, denní studium
Obchodní akademie, 63-41-M/02, denní studium
Informační služby, 72-41-M/01, denní studium

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 2. května 2018 ve 12 hodin.

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Realizaci písemných testů zajišťuje na naší škole Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut.
Písemný test z předmětu Matematika trvá 70 minut.

Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.

Uchazeč koná písemný test z předmětu Český jazyk a literatura a písemný test z předmětu Matematika dvakrát. (Podruhé na škole, která je na přihlášce uvedena jako druhá.) Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na jeden obor vzdělání je možné podat pouze jednu přihlášku. Obě přihlášky mohou být podány na jednu školu, ale pro jiné obory vzdělání (např. obor vzdělání Obchodní akademie a obor vzdělání Ekonomické lyceum).

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.