Absolutoria

Absolutorium

Absolventi vyšší odborné školy ukončují vzdělávání absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy. 

Právní úprava absolutoria je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Termíny absolutorií ve školním roce 2022/2023:

  • Ekonomicko-právní činnost - denní forma vzdělávání: 12. 6. 2023 - 13. 6. 2023
  • Ekonomicko-právní činnost - dálková forma vzdělávání: 14. 6. 2023 - 15. 6. 2023
  • Zahraniční obchod - denní forma vzdělávání: 19. 6. 2023 - 20. 6. 2023
  • Sociální práce - denní forma vzdělávání: 12. 6. 2023 - 15. 6. 2023
  • Sociální práce - dálková forma vzdělávání: 16. 6. 2023 - 21. 6. 2023