Školní poradenské pracoviště

Pedagogové v oblasti výchovného poradenství a prevence

Mgr. Lenka Motková - vedoucí ŠPP

výchovný poradce pro SŠ, obor vzdělání:

  • obchodní akademie
  • ekonomické lyceum
  • informační služby

výchovný poradce pro VOŠ, vzdělávací program:

  • ekonomicko-právní činnost
  • sociální práce

Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro žáky a studenty studenty: středa 12.00-13.30, pátek 11.15-12.20, individuální konzultace dle domluvy, kabinet č. 325.

Email: motkova@oabrno.cz
Tel: +420 518 632 448

Mgr. Martina Šubová

školní metodik prevence

Konzultační hodiny školní pro žáky a studenty: pátek 11.15-12.20, kabinet 107. 

Email: subova@oabrno.cz
Tel: +420 518 632 424

Mgr. Eva Karbanová

školní psycholog

Konzultační hodiny pro žáky: středa a čtvrtek 8.00-15.00, místnost č. 820. 

Email: karbanova@oabrno.cz
Tel: +420 518 632 468

Mgr. Ondřej Mikauš

školní psycholog

Konzultační hodiny pro žáky: pondělí a středa 8.30-15.30, místnost č. 820. 

Email: mikaus@oabrno.cz
Tel: +420 518 632 468

Email pro žádosti o konzultaci se školním psychologem: psycholog@oabrno.cz

Mgr. Zuzana Adamová

koordinátor kariérového poradenství

Email: adamova@oabrno.cz
Tel: +420 518 632 454

Mgr. Miroslava Smutná

koordinátor kariérového poradenství

Email: smutna@oabrno.cz
Tel: +420 518 632 430

Linka důvěry

Pro všechny žáky a studenty je k dispozici linka důvěry: duvera@oabrno.cz