Přípravné kurzy

PŘÍPRAVNÉ KURZY  K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

VE ŠKOLNÍM ROCE 2024 – 2025

Uchazeči mohou absolvovat prezenční přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce (CERMAT) z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika.

Vyplněnou přihlášku je nutné poslat na e-mail: pripravnekurzy@oabrno.cz.

Kurzovné je možné zaplatit:

  • bezhotovostně na účet školy 6876330247/0100; variabilní symbol 2024, zpráva pro příjemce jméno a příjmení účastníka kurzu;
  • v hotovosti kancelář č. 609.

V případě, že epidemiologická situace omezí pořádání prezenčních kurzů, jsem připraveni na nezbytně dlouhou dobu přejít na distanční formu výuky pro všechny skupiny prezenčních kurzů.

Kurzovné z předmětu Český jazyk a literatura činí 1 200 Kč.

Kurzovné z předmětu Matematika činí 1 500 Kč. 

Kurzovné za oba předměty Český jazyk a literatura a Matematika činí 2 500 Kč.

Rozvrh přípravných kurzů 2024.pdf