Žákovský parlament

Žákovský parlament

Žákovský parlament (ŽP) je samosprávným orgánem žáků školy, sloužící jako prostředník mezi žáky a vedením školy, popřípadě učitelským sborem. V průběhu školního roku se může vyskytnout řada problémů, které ŽP může pomoci řešit.

Žákovský parlament umožňuje žákům aktivně se zapojit do života školy. Záleží na žácích, jak této šance využijí.

Volby do ŽP proběhnou v průběhu měsíce září ve všech třídách SŠ. Každá třída si zvolí svého zástupce do ŽP a jeho náhradníka.

Další informace naleznete:

  • nástěnka vedle kabinetu č. 209
  • webové stránky školy
  • Mgr. Patricia Cvrčková kabinet č.209