Přijímací řízení pro školní rok 2023-2024

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023-2024

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2023-2024

63-41-M/02 Obchodní akademie 120 uchazečů
78-42-M/02 Ekonomické lyceum 60 uchazečů
72-41-M/01 Informační služby 30 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura a z písemného testu z předmětu Matematika.

Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut.

Písemný test z předmětu Matematika trvá 70 minut.

Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.

Uchazeč koná písemný test z předmětu Český jazyk a literatura a písemný test z předmětu Matematika dvakrát. (Podruhé na škole, která je na přihlášce uvedena jako druhá.) Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na jeden obor vzdělání je možné podat pouze jednu přihlášku. Obě přihlášky mohou být podány na jednu školu, ale pro jiné obory vzdělání (např. obor vzdělání Obchodní akademie a obor vzdělání Ekonomické lyceum).

Součástí celkového hodnocení přijímacího řízení jsou:

1. výsledky jednotné přijímací zkoušky – součet bodů z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky

2. výsledky vzdělávání uchazeče na základní škole

3. účast na olympiádách, soutěžích a projektech v krajském nebo republikovém kole v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, biologie, chemie, dějepis a přemětů společenských věd, mezinárodní zkoušky v cizím jazyce od úrovně A2, doložená prokazujícím dokladem při podání přihlášky

4. zájem o studium na OA a VOŠ Brno, Kotlářská, p. o. – uchazeč podá obě přihlášky na naši školu, např. na obor vzdělání Obchodní akademie a na obor vzdělání Ekonomické lyceum

HODNOCENÍ JEDNOTNÉ ZKOUŠKY SE NA CELKOVÉM HODNOCENÍ SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ UCHAZEČEM PODÍLÍ 60 %.

Termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2023.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

1. termín: 13. dubna 2023                 
2. termín: 14. dubna 2023

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Uchazeči mohou absolvovat prezenční přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce (CERMAT) z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika.