Přijímací řízení VOŠ

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

PŘIJÍMÁME BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 

Kolo Termín podání přihlášky Termín přijímacího pohovoru
1 kolo do 31. 5. 2024 20. 6. 2024

Předpokládaný celkový počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2023-2024

75-32-N/01 Sociální práce, denní forma vzdělávání 70 uchazečů
75-32-N/01 Sociální práce, dálková forma vzdělávání 40 uchazečů
68-41-N/03 Ekonomicko-právní činnost, denní forma vzdělávání 40 uchazečů

Uchazeč podává přihlášku jen na jeden z nabízených vzdělávacích programů a pouze na jednu z nabízených forem vzdělávání v rámci celé vyšší odborné školy.

Přihláška ke studiu (pdf)
Posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro vzdělávací program Sociální práce (pdf)

K přihlášce je nutné doložit (nejpozději do 19. 6. 2024):
  1. ověřenou kopii maturitního vysvědčení,
  2. ověřenou kopii vysvědčení za poslední ročník střední školy,
  3. u vzdělávacího programu Sociální práce nutno doložit také posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Přihlášky ke studiu uchazeči doručují na adresu: Kotlářská 9, 611 53 Brno.

Kritéria přijímacího řízení: