Školská rada

 

Složení školské rady zvolené na období 2018 – 2021

Předseda školské rady:
Ing. Jarmila Hnidáková Pecková, pedagog školy

Členové ŠR:
Ing. Radim Polášek, PhD. (pedagog školy), místopředseda ŠR
Andrea Wenzlovská, zapisovatelka, zákonný zástupce nezletilých žáků
Ing. et Mgr. Lukáš Zouhar, pedagog školy 
Ing. Petr Pfléger, zástupce zřizovatele
Bc. Michal Doležel, zástupce zřizovatele
Natálie Bezvodová, zástupce zřizovatele
Hana Chaloupková, zákonný zástupce nezletilých žáků
Ondřej Lukas, student VOŠ

 Činnost a pravomoci školské rady:

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÝCH RAD

Jednací řád Školské rady při OA, Brno, Kotlářská 9

Školská rada zvolená na období 2018-2021

Zpráva o činnosti 2017/2018

Zápis č. 8 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne  24. 10. 2019

Zápis č. 7 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne  30. 8. 2019

Zápis č. 6 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne  6. 6. 2019

Zápis č. 5 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne 23. 5. 2019

Zápis č. 4 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne 25. 10. 2018

Zápis č. 3 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne 30. 8. 2018

Zápis č. 2 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne 14. 6. 2018

Zápis č. 1 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne 26. 4. 2018

Školská rada zvolená na období 2015-2018

Zpráva o činnosti 2016/2017

Zápis č. 10 z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 7. 12. 2017

Zápis č. 9 z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 19. 10. 2017

Zápis z doplňujících voleb do Školské rady - termín konání voleb 29. 9. 2017

Zápis č. 8 z jednání školské rady zvolené na období 2015 – 2018 ze dne 31. 8. 2017

Zápis č. 7 z jednání školské rady zvolené na období 2015 – 2018 ze dne 23. 1. 2017

Zápis č. 6 z  jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 17. 10. 2016

Zápis č. 5 z  jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 31. 8. 2016

Zápis č. 4 z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 9. 6. 2016

Zápis č. 3 z mimořádného jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 7. 4. 2016

Zápis č. 2 z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 26. 10. 2015

Zápis č. 1 z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 30. 3. 2015

Zápis z voleb do školské rady na období 2015 - 2018

Školská rada zvolená na období 2012-2015

Zápis č. 9 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 16. 12 2014

Zápis č. 8 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 23. 10 2014

Zápis č. 7 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 12. 5 2014

Zápis č. 6 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 27. 1. 2014

Zápis č. 5 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 17. 10. 2013

Zápis č. 4 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 20. 6. 2013

Zápis č. 3 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 29. 10. 2012

Zápis č. 2 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 14. 6. 2012

Zápis č. 1 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 3. 4. 2012

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.