Školská rada

Složení školské rady zvolené na období 2021 – 2024

Hana Chaloupková, zástupce zřizovatele - předsedkyně školské rady
Mgr. Tomáš Butala, zástupce pedagogických pracovníků - místopředseda školské rady
Ing. Pavel Mráček, Ph.D., zástupce zřizovatele
Damir Solak, zástupce zřizovatele
Ing. Eva Hložánková, zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Soňa Křenková, zástupce pedagogických pracovníků
Ing. Petra Mifková, zákonný zástupce nezletilých žáků
MUDr. Eva Zichová, zákonný zástupce nezletilých žáků
Jarmila Zukalová, zákonný zástupce nezletilých žáků

 Činnost a pravomoci školské rady:

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÝCH RAD (pdf, 453 kB)

Jednací řád Školské rady při OA, Brno, Kotlářská 9 (pdf, 204 kB)

Školská rada zvolená na období 2021-2024

 
 
 

Školská rada zvolená na období 2018-2021

Zápis z 12. jednání Školské radyzvolené na období 2018-2021 ze dne 25.11 2020 (pdf, 101 kB)

Zápis z 11. jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne 27. 10. 2020 (pdf, 98 kB)

Zápis z 10. jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne 31. 8. 2020 (pdf, 114 kB)

Zpráva o činnosti 2017/2018 (pdf 90 kB)

Zápis č. 8 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne  24. 10. 2019 (pdf, 247 kB)

Zápis č. 7 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne  30. 8. 2019 (pdf, 363 kB)

Zápis č. 6 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne  6. 6. 2019 (pdf, 367 kB)

Zápis č. 5 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne 23. 5. 2019 (pdf, 140 kB)

Zápis č. 4 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne 25. 10. 2018 (pdf, 122 kB)

Zápis č. 3 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne 30. 8. 2018 (pdf, 125 kB)

Zápis č. 2 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne 14. 6. 2018 (pdf, 198 kB)

Zápis č. 1 z jednání Školské rady zvolené na období 2018-2021 ze dne 26. 4. 2018 (pdf, 188 kB)

Školská rada zvolená na období 2015-2018

Zpráva o činnosti 2016/2017 (pdf, 128 kB) 

Zápis č. 10 z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 7. 12. 2017 (pdf, 138 kB)

Zápis č. 9 z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 19. 10. 2017 (pdf, 207kB)7

Zápis z doplňujících voleb do Školské rady - termín konání voleb 29. 9. 2017 (pdf, 172 kB)

Zápis č. 8 z jednání školské rady zvolené na období 2015 – 2018 ze dne 31. 8. 2017 (pdf, 142 kB)

Zápis č. 7 z jednání školské rady zvolené na období 2015 – 2018 ze dne 23. 1. 2017 (pdf, 132 kB)

Zápis č. 6 z  jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 17. 10. 2016 (pdf, 145 kB)

Zápis č. 5 z  jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 31. 8. 2016 (pdf, 147 kB)

Zápis č. 4 z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 9. 6. 2016 (pdf, 206 kB) 

Zápis č. 3 z mimořádného jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 7. 4. 2016 (pdf, 147 kB)

Zápis č. 2 z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 26. 10. 2015 (pdf, 147 kB)

Zápis č. 1 z jednání Školské rady zvolené na období 2015-2018 ze dne 30. 3. 2015 (pdf, 189 kB)

Zápis z voleb do školské rady na období 2015 - 2018 (pdf, 190 kB)

Školská rada zvolená na období 2012-2015

Zápis č. 9 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 16. 12 2014 (pdf, 306 kB)

Zápis č. 8 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 23. 10 2014 (pdf, 307 kB)

Zápis č. 7 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 12. 5 2014 (pdf, 392 kB)

Zápis č. 6 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 27. 1. 2014 (pdf, 292 kB)

Zápis č. 5 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 17. 10. 2013 (pdf, 415 kB)

Zápis č. 4 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 20. 6. 2013 (pdf, 374 kB)

Zápis č. 3 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 29. 10. 2012 (pdf, 305 kB)

Zápis č. 2 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 14. 6. 2012 (pdf, 264 kB)

Zápis č. 1 z jednání školské rady zvolené na období 2012 – 2015 ze dne 3. 4. 2012 (pdf, 430 kB)

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena