Historie školy

Obchodní akademie má bohatou historii. Její prvopočátky jsou spjaty se samým začátkem brněnského obchodního školství, které se datují do roku 1895. Tehdy bylo rozhodnuto o zřízení vyšší obchodní školy, jež měla významnému průmyslovému centru Rakouska–Uherska poskytovat dosud chybějící obchodní vzdělání.

Pro výuku byly škole poskytnuty tři místnosti ve druhém poschodí Besedního domu a první vyučování bylo zahájeno bohoslužbou na Petrově 1. října 1895. Škola měla 62 žáků a nesla název Česká vyšší obchodní škola v Brně. Do jejího čela se postavil Karel Fišara, který byl ředitelem až do roku 1927. 

V roce 1896 se škola dočkala nových prostor na dnešní Kounicově ulici č. 38. Její rozšiřování si v roce 1922 vyžádalo výstavbu zbrusu nové budovy, a to právě na ulici Kotlářské. Stavba  byla dokončena 1. září 1924. Škola tehdy nesla název Česká státní obchodní akademie v Brně.

Do poklidného fungování školy však mezi tím zasáhla válka. Budova Obchodní akademie na Kotlářské ulici přečkala nacistické plány na její přeměnu v lazaret, pak v sídlo pevnostního velitelství, aby ji nakonec v roce 1944 obsadily jednotky SS. Stará budova  školy v Kounicově ulici byla zničena při náletu na Brno 20. listopadu 1944. Po osvobození v září 1945 se ve škole opět začalo učit.

Další rozvoj školy ovlivnila školská reforma v 50. letech, kdy byla z budovy na Kotlářské ulici vystěhována. Vrátila se do ní, alespoň částečně až po dlouhých letech různého stěhování a působení v nevyhovujících prostorách. V roce 1969 získala zpět jedno z křídel budovy, vedoucí do Kounicovy ulice. Zbylé prostory se škole vrátily v roce 1996, svou původní adresu, Kotlářská 9,  však získala až 21. června 2001.

Od roku 2007 nesla škola nový název Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská 9.

Dne 1. července 2013 se škola sloučila s Vyšší odbornou školou obchodní, Brno, Pionýrská 23. Vznikla tak škola s novým názvem Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, která přebrala všechny závazky, povinnosti a práva obou sloučených škol. Po sloučení probíhala do 31. srpna 2020 v budově Pionýrská 23 výuka zejména vzdělávácích programů vyšší odborné školy.

Od 1. září 2020 probíhá vzdělávání žáků střední školy a studentů vyšší odborné školy pouze v budobě Kotlářská 9. 

Od 1. září 2021 nese škola nový název Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace.