Anglický jazyk v podnikání

Pojetí vyučovacího předmětu

Předmět cizí jazyk v podnikání ve 3. a 4. ročníku obchodní akademie a ekonomického lycea rozšiřuje jazykové znalosti o odbornou oblast. Důvodem pro zařazení předmětu do školského vzdělávacího  programu je vyhovět jazykovým potřebám současného člověka, který k pracovnímu uplatnění potřebuje kromě běžné znalosti cizího jazyka i určitou míru jazykové odbornosti, aby se mohl aktivně uplatnit na trhu práce. Výuka předmětu cizí jazyk v podnikání směřuje k efektivní práci s cizojazyčnými odbornými texty a zdroji a ke zkvalitnění žákovy odborné ekonomické komunikace v cizím jazyce, a to především v projevech psaných. Jádro výuky proto spočívá v osvojení odborné terminologie pro oblast podnikání. Žáci jsou vedeni k získání především autodidaktických metod, které jim budou nápomocné při celoživotním vzdělávání během jejich profesního života.