Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace

Archiv aktualit

22. 9. 2021
Exkurze Praha - 4. L

Letošní rok mohly po pauze způsobené pandemií opět proběhnout tradiční exkurze 4. ročníků do Prahy. Této šance využilo 27 žáků 4. L, pedagogický dozor a organizaci akce si vzal na starost tandem Mgr. Tetek, Mgr. Hromek.

Exkurze Praha 4. L (pdf; 421 kB)


20. 9. 2021
Exkurze Praha - 4. D

Třída 4.D zvolila pro třídenní exkurzi do Prahy brzký termín, aby se vyhnula epidemiologickým opatřením při případném zhoršování covidové situace později na podzim. Vyrazili jsme do Prahy tedy již 13. září. 

Exkurze Praha - 4. D (pdf, 299 kB)


23. 6. 2021
Středoškolská odborná činnost – ocenění

Středoškolská odborná činnost (zkratka SOČ) je celostátní soutěž odborných prací talentovaných žáků středních škol. Na naší škole se každý rok do této soutěže žáci hlásí, zvolí si zajímavé téma a dlouhodobě se mu věnují za pomoci odborných konzultantů z řad pedagogického sboru. Výstupem je pak práce, která je často svou úrovní srovnatelná s bakalářskou prací.

Středoškolská odborná činnost – ocenění (pdf; 322 kB)


22. 6. 2021
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ INTERSTENO V PSANÍ NA KLÁVESNICI

Koncem dubna se v psaní na klávesnici online utkali nejlepší písaři z 11 států. Velký úspěch slavila Pavlína Šiborová ze 4.L, která v kategorii juniorů v opisu českého textu získala mezi 402 soutěžícími krásné 14. místo výkonem 4007 úhozů.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ INTERSTENO V PSANÍ NA KLÁVESNICI (pdf; 260 kB)


17. 6. 2021
SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVU JA FIREM 2020/2021“

Stejně jako každoročně žáci třetích ročníků oboru obchodní akademie sepisovali v průběhu měsíce května a června výroční zprávu své firmy.

SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVU JA FIREM 2020/2021“ (pdf; 159 kB)


11. 6. 2021
Dvoutýdenní odborná stáž ve firmách Dublinu – KONKURZ pro žáky současných 2. ročníků VOŠ

Dlouho očekávaná zpráva: již jsou dohodnuty další termíny odborných stáží v Dublinu! Ve dnech 17. 6., 18. 6. a 22. 6 plánujeme nový konkurz pro žáky/studenty současných 2. ročníků SŠ a VOŠ všech oborů. Vybraní stážisté se zúčastní Cambridge testů ve čtvrtek 24. 6.  Podrobnosti o konkurzu i celém projektu jsou v příloze. Těšíme se na Vás!

Pro detailní informace klikněte zde (pdf; 889 kB)


11. 6. 2021
Dvoutýdenní odborná stáž ve firmách Dublinu – KONKURZ pro žáky současných 2. ročníků SŠ a současných 2. ročníků VOŠ

Dlouho očekávaná zpráva: již jsou dohodnuty další termíny odborných stáží v Dublinu! Ve dnech 17. 6., 18. 6. a 22. 6 plánujeme nový konkurz pro žáky/studenty současných 2. ročníků SŠ a VOŠ všech oborů. Vybraní stážisté se zúčastní Cambridge testů ve čtvrtek 24. 6.  Podrobnosti o konkurzu i celém projektu jsou v příloze. Těšíme se na Vás!

Pro detailní informace klikněte zde (příloha - pdf, 889 kB).


8. 6. 2021
VIDEOSETKÁNÍ UČITELŮ JA FIREM

Videosetkání s učiteli JA Firem se zúčastnili ze strany JA Czech ředitel Martin Smrž, programová manažerka Simona Sušilová a programová specialistka Martina Švehláková.

VIDEOSETKÁNÍ UČITELŮ JA FIREM (pdf, 154 kB)


4. 6. 2021
Finanční dar studentů VOŠ

Studenti 1. EP a 1. ZO v rámci výukových aktivit předmětu Aplikovaná ekonomie věnovali sponzorský dar Nadačnímu fondu KRTEK. Dar je určen pro děti s onkologickými onemocněními.

Sponzorský dar – Krtek 2021 (pdf; 134 kB)


31. 5. 2021
Mezinárodní certifikát podnikatelských dovedností (ESP)

Stejně jako v předchozích letech se žáci třetích ročníků oboru obchodní akademie v rámci předmětu cvičná firma zapojili do certifikace podnikatelských dovedností.

Mezinárodní certifikát podnikatelských dovedností (pdf, 167 kB)


25. 5. 2021
Videokonference na téma „Je prezident hlava?“

Ve čtvrtek 20. 5. se uskutečnila videokonference na téma „Je prezident hlava?“. Videokonference se zúčastnil 3. ročník ekonomického lycea, třída 3. L. 

„Je prezident hlava?“ (pdf, 437 kB)


25. 5. 2021
„Je prezident hlava?“ – videokonference

Ve čtvrtek 20. 5. se uskutečnila videokonference na téma „Je prezident hlava?“. Videokonference se zúčastnil 3. ročník ekonomického lycea, třída 3. L.

„Je prezident hlava?“  videokonference (pdf; 130 kB)


12. 5. 2021
Business Point

Složitá situace bohužel neumožňuje v současné době osobní setkávání žáků na půdě školy. I přes tuto skutečnost se do celostátní marketingové soutěže Business Point 2020, organizované Podnikatelskou fakultou VUT v Brně, přihlásily dva týmy, pro které byla spolupráce na dálku velkou výzvou.

Business Point 2020 (pdf, 457 kB)


8. 5. 2021
Soutěž v německém jazyce Deutschwettbewerb

V této netradiční době se v netradičním prostředí a netradičním způsobem uskutečnila soutěž v německém jazyce.

Soutěž v německém jazyce - Deutschwettbewerb (pdf, 557 kB)


4. 5. 2021
Sociální práce s lidmi sociálně znevýhodněnými

Ve druhé polovině dubna se uskutečnily dvě vzdělávací akce pro studující prvního ročníku Sociální práce k problematice lidí sociálně znevýhodněných. Pozvání na besedu přijali, i přes velké pracovní vytížení, lidé nejkompetentnější – vedoucí jednotlivých sociálních služeb Centra pro lidi sociálně znevýhodněné.

Sociální práce s lidmi sociálně znevýhodněnými (pdf; 227 kB)


2. 5. 2021
Paspoint

V dubnu se uskutečnily, bohužel stále ještě v souvislosti se situací online formou, dvě interaktivní přednášky o problematice poruch autistického spektra. 

Paspoint (pdf; 222 kB)


29. 4. 2021
Business English Contest

Dne 23. dubna 2021 se na naší škole konala již tradiční soutěž v anglické obchodní slovní zásobě pro žáky 3. ročníků oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum.

Business English Contest (pdf, 97 kB)


27. 4. 2021
Účetní tým

Dne 22. 4. 2021 se konalo školní kolo soutěže Účetní tým. Jedná se o soutěž tříčlenných týmů, která je určena pro žáky třetích ročníků obchodních akademií a středních škol s výukou účetnictví.

Účetní tým (pdf, 548 kB)


23. 4. 2021
Social Erasmus – Erasmus in Schools

Druhý týden v dubnu se na naší škole konala jarní část projektu Erasmus in Schools. Vzhledem k opatřením vlády proběhla opět celá online.

Social Erasmus – Erasmus in Schools (pdf;  561 kB)


23. 4. 2021
GMW 2021 – OSOBNÍ A RODINNÉ FINANCE

Letos v předmětu finance zapojila do aktivity GLOBAL MONEY WEEK 2021             sestavením osobního rozpočtu a zodpovězením otázek týkajících se rodinných financí.

GMW 2021 – OSOBNÍ A RODINNÉ FINANCE (pdf, 464 kB)


23. 4. 2021
Workshop na téma MÉDIA A ZPRÁVY KOMU A PROČ (NE)VĚŘIT

Workshop na téma MÉDIA A ZPRÁVY se konal 22. dubna 2021 s odborníky z jedné z největších světových mediálních agentur Bloomberg.

Workshop na téma MÉDIA A ZPRÁVY KOMU A PROČ (NE)VĚŘIT  (pdf, 465 kB)


23. 4. 2021
Ekonomická olympiáda

Dne 16. 3. 2021 se uskutečnilo krajské kolo jedné z nejprestižnějších individuálních ekonomických soutěží Ekonomické olympiády. Naši školu letos reprezentovalo rekordních 8 žáků, převážně z druhých ročníků.

Ekonomická olympiáda (pdf, 467 kB)


21. 4. 2021
Účetnictví

 Ve středu 21. dubna 2021 proběhlo školní kolo účetní soutěže pro žáky druhých ročníků oboru Obchodní akademie formou online.

Účetnictví (pdf, 595 kB)


21. 4. 2021
Olympiáda v českém jazyce – 47. ročník

O mimořádný úspěch v letošním krajském kole Olympiády v českém jazyce se zasloužili hned dva naši žáci ekonomického lycea, oba si svým vynikajícím umístěním zajistili postup do republikového kola soutěže.

Olympiáda v českém jazyce – 47. ročník (pdf, 468 kB)


18. 4. 2021
Zboření dálky mezi Brnem a Novým Jičínem a vytvoření mostu informací z oblasti poradenství

Ve dnech 14. a 16. dubna letošního školního roku proběhly dvě přednášky a besedy o problematice sociálního poradenství s metodičkou psychologické práce a psycholožkou rodinné a manželské poradny PhDr. et Mgr. Marií Blažkovou, členkou týmu organizace Centrum psychologické pomoci p.o. v Novém Jičíně.

Centrum psychologicke pomoci (pdf; 180 kB)


16. 4. 2021
Březen – měsíc čtenářů

V rámci akce „Březen, měsíc čtenářů“ jsme v předmětu Učební praxe dostali úkol udělat výzkum „jak jsou na tom naši učitelé a spolužáci se čtením“. Rozdělili jsme se na čtyři skupiny. První skupina vytvořila dotazník pro naše spolužáky knihovníky, druhá dělala rozhovory s vyučujícími. Pomocí otázek jsme zjišťovali oblíbené literární žánry, ideální denní či roční dobu na čtení apod.

Březen – měsíc čtenářů (pdf, 550 kB)


15. 4. 2021
TOP JA FIRMA 2020/2021

Do tradiční celoroční soutěže cvičných firem TOP JA FIRMA 2020/2021 se zapojilo dvacet firem, které vytvořili žáci třetích ročníků oboru obchodní akademie.

TOP JA FIRMA 2020/2021 (pdf, 473 kB)


15. 4. 2021
PROJEKTOVÁ TÝMOVÁ SOUTĚŽ V RÁMCI GLOBAL MONEY WEEKU 2021

Již třetím rokem se naše škola zapojila do mezinárodní aktivity Global money week 2021. V rámci těchto aktivit na škole žáci ve svých firmách soutěžili v Projektové týmové soutěži.

PROJEKTOVÁ TÝMOVÁ SOUTĚŽ V RÁMCI GLOBAL MONEY WEEKU 2021 (pdf, 484 kB)


13. 4. 2021
Správně vidíme jen srdcem…

V poslední třetině března a v první třetině dubna proběhly on-line formou na platformě Google Meet s oporou powerpointové prezentace pro studentky a studenty prvního ročníku vyšší odborné školy vzdělávacího programu Sociální práce dvě přednášky a následné besedy se zástupci zapsaného spolku Vodicí pes.

Správně vidíme jen srdcem… (pdf; 155 kB)


7. 4. 2021
KONFERENCE GLOBAL MONEY WEEK 2021 (GMW)

KONFERENCE GLOBAL MONEY WEEK 2021 (GMW) se konala v odpoledních hodinách 31. března 2021 pod záštitou České národní banky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí.

KONFERENCE GLOBAL MONEY WEEK 2021 (pdf; 472 kB)


6. 4. 2021
Videokonference z prostředí věznice, aneb co by měl znát sociální pracovník

Ve dnech 26. a 31. března 2021 proběhly dvě videokonference s následnými besedami s odborníkem z praxe, přímo z oblasti vězeňství, a to s vedoucím oddělení prevence a stížností z věznice Světlá nad Sázavou mjr. Bc. Janem Doležalem, který má profesní zkušenosti i z věznice Rapotice.

Videokonference z prostředí věznice, aneb co by měl znát sociální pracovník (pdf; 182 kB)


6. 4. 2021
Mistrovství ČR ve zpracování textu online

Ve dnech 15. – 26. 4. 2021 proběhlo online krajské kolo mistrovství ČR ve zpracování textu. Soutěžit mohli jen ti žáci, kteří zvládnou napsat minimálně 350 čistých úhozů za minutu.

Mistrovství ČR ve zpracování textu online (pdf, 449 kB)


1. 4. 2021
Matematický klokan

V polovině měsíce března se konalo další kolo mezinárodní soutěže Matematický klokan. Vzhledem k probíhající distanční výuce se tentokrát soutěž přesunula do online prostředí.

Matematický klokan (pdf, 451 kB)


1. 4. 2021
CHEMICKÝ RECEPTÁŘ BUDOUCÍHO EKONOMA

Když šílená chemikářka v distanční výuce zadá úkol, pro některé studenty se jeví jako nepřekonatelný, jiní to pojmou jako výzvu a skvělá věc, v ne moc příjemných podmínkách, je na světě.

CHEMICKÝ RECEPTÁŘ BUDOUCÍHO EKONOMA (pdf, 693 kB)


1. 4. 2021
GLOBAL MONEY WEEK 2021 (GMW)

V termínu 22. – 28. března 2021 proběhla na naší škole kampaň Global money week 2021, která přispěla ke zvyšování povědomí v oblasti finanční gramotnosti.

GLOBAL MONEY WEEK 2021 (pdf, 499 kB)


24. 3. 2021
Účetnictví

Ve středu 24. března 2021 proběhlo školní kolo účetní soutěže pro žáky třetích ročníků oboru obchodní akademie formou online.

Účetnictví (pdf, 628 kB)


23. 3. 2021
Středoškolská odborná činnost

Jako každoročně se naši žáci i letos zúčastnili soutěže Středoškolská odborná činnost. Tento ročník je zcela poznamenán koronavirovou epidemií a dlouho nebylo jasné, zda se vůbec uskuteční.

Středoškolská odborná činnost (pdf, 499 kB)


19. 3. 2021
Seminář Zločiny komunismu

Dne 25. 2. 2021 se konal online seminář pořádaný Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR, Mladými demokraty a Muzeem paměti XX. století.  Na tento seminář byli pozváni i žáci a pedagogové naší školy.

Seminář Zločiny komunismu (pdf. 443 kB)


19. 3. 2021
Výtvarná a literární soutěž Darování krve očima dětí a mládeže

Ve víru našich běžných povinností, písemek, úkolů, osobních radostí a strastí nelze zapomínat na jiné. Projekt, do kterého se naše škola zapojila, patří k těm, které se zabývají pomocí druhým, potřebným. Týká se dárcovství krve. 

Výtvarná a literární soutěž Darování krve očima dětí a mládeže (pdf, 453 kB)


15. 3. 2021
GLOBAL MONEY WEEK 2021 (GMW)

Stejně jako ve dvou předchozích školních letech se naše škola i letos zapojila do mezinárodní aktivity GLOBAL MONEY WEEK 2021, která se uskuteční od 22. do 28. března 2021 v souladu s národními předpisy pro bezpečnost zdraví COVID-19.

GLOBAL MONEY WEEK 2021 (pdf, 464 kB)


8. 3. 2021
1. ročník nové soutěže JA MEDIA CUP

Jedná se o novou soutěž, do které se zapojili žáci třetích ročníků oboru Obchodní akademie v rámci předmětu Cvičná firma.
1. ročník nové soutěže JA MEDIA CUP (pdf, 421 kB)


5. 3. 2021
FINANČNÍ GRAMOTNOST

Dne 18. února 2021 proběhlo okresní kolo soutěže Finanční gramotnost.

FINANČNÍ GRAMOTNOST (pdf, 505 kB)


18. 2. 2021
Mezinárodní certifikát ESP (Entrepreneurial Skills Pass) 2020/2021

Entrepreneurial Skills Pass (ESP) je mezinárodně uznávanou zkouškou, která dokládá žákům středních škol, že získali praktické zkušenosti s podnikáním a také potřebné znalosti, dovednosti a kompetence k tomu, aby mohli začít podnikat nebo se stát úspěšnými zaměstnanci.

Mezinárodní certifikát ESP (Entrepreneurial Skills Pass) 2020/2021 (pdf, 462 kB)


18. 2. 2021
JA ExpoCamp 2021

Stejně jako v předchozích letech se naši žáci v rámci předmětu CVF přihlásili na JA ExpoCamp.
Tuto akci pro žáky připravili zástupci JA Czech jako podporu a pomoc při přípravě reprezentace studentských firem na JA EXPO (dříve Veletrh JA Studentských firem).

JA ExpoCamp 2021 (pdf, 493 kB)


15. 2. 2021
WEBINÁŘ SOFT SKILLS

Tak jako každoročně nám nabídla firma AT&T v rámci programu Aspire workshop Soft Skills - online pro žáky třetích ročníků v rámci předmětu Cvičná firma.

WEBINÁŘ SOFT SKILLS (pdf, 488 kB)


3. 2. 2021
15. ročník soutěže v účetnictví „MÁ DÁTI – DAL 2021“

Ve dnech 26. ledna a 28. ledna 2021 se konala první část celostátního kola soutěže v účetnictví MÁ DÁTI DAL 2021. Za naši školu se této části soutěže zúčastnily tři nejúspěšnější maturantky ze školního kola, které se uskutečnilo v lednu 2021 také formou online.

15. ročník soutěže v účetnictví „MÁ DÁTI – DAL 2021“ (pdf, 490 kB)


2. 2. 2021
Internetová soutěž v psaní na klávesnici

V průběhu prosince a ledna jsme se zapojili do internetové soutěže organizované firmou ZAV, které se zúčastnilo 129  žáků 2.-4. ročníků.

Internetová soutěž v psaní na klávesnici (pdf, 456 kB)


27. 1. 2021
Olympiáda v českém jazyce

Okresní kolo 47. ročníku Olympiády v českém jazyce v letošním školním roceproběhlo vzhledem k epidemiologické situaci online. 

Olympiáda v českém jazyce (pdf, 449 kB)


14. 1. 2021
JA TOP LOGO 2020/2021

V listopadu 2020 se naše JA Firmy vytvořené žáky třetích ročníků oboru Obchodní akademie zapojili do
1. ročníku celostátní soutěže JA TOP LOGO 2020/2021.

JA TOP LOGO 2020/2021 (pdf, 464 kB)


14. 1. 2021
MÁ DÁTI DAL

Ve středu 13. ledna 2021 proběhlo ONLINE školní kolo účetní soutěže MÁ DÁTI DAL. Do soutěže se přihlásilo 25 maturantů a soutěže se jich zúčastnilo 18.

MÁ DÁTI DAL (pdf, 568 kB)


11. 1. 2021
Ekonomická olympiáda

Na přelomu listopadu a prosince se žáci ekonomicky zaměřených oborů naší školy měli možnost účastnit soutěže Ekonomická olympiáda, jedné z nejprestižnějších individuálních ekonomických soutěží.

Ekonomická olympiáda (pdf, 465 kB)


10. 1. 2021
O NEJLEPŠÍ NÁVRH PLAKÁTU NA ŠKOLNÍ PLES

Tak jako každoročně se v rámci činnosti cvičných firem konala soutěž „O nejlepší návrh plakátu na školní ples.“ Přestože se předpokládalo, že v letošním roce ples neproběhne, se tato soutěž konala. Do klání se zapojilo dvacet JA Firem.

O NEJLEPŠÍ NÁVRH PLAKÁTU NA ŠKOLNÍ PLES (pdf, 448 kB)


7. 1. 2021
FINANČNÍ GRAMOTNOST

V měsíci prosinci 2020 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Finanční gramotnost, kterého se zúčastnilo 74 žáků oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum.

FINANČNÍ GRAMOTNOST (pdf, 552 kB)


7. 1. 2021
Soutěž v grafických disciplínách

Během měsíce listopadu a prosince probíhala na škole soutěž v počítačové grafice. Žáci měli na výběr ze dvou témat: „Ve zdravém těle zdravý duch“ a „Život bez sociálních sítí“.

Soutěž v grafických disciplínách (pdf, 1493 kB)


7. 1. 2021
WEBINÁŘ SOFT SKILLS

Jako každoročně nám nabídla firma AT&T pro žáky třetích ročníků v rámci předmětu Cvičná firma workshop Soft Skills, který je součástí programu Aspire. Workshop proběhl on-line.

WEBINÁŘ SOFT SKILLS (pdf, 473 kB)


6. 1. 2021
On-line adventní knihovnický kalendář

V předvánočním čase tradičně pořádáme studentskou knihovnickou konferenci, workshopový týden pro studenty VOŠ, prostě se snažíme různým způsobem zpestřit klasické vyučovací hodiny. 

On-line adventní knihovnický kalendář (pdf; 626 kB)


6. 1. 2021
On-line adventní knihovnický kalendář

V předvánočním čase tradičně pořádáme studentskou knihovnickou konferenci, workshopový týden pro studenty VOŠ, prostě se snažíme různým způsobem zpestřit klasické vyučovací hodiny. Špatná epidemiologická situace nám letos tyto zajímavé akce nedovolila uspořádat. To bychom ale nebyli knihovníci, abychom něco nevymysleli!

On-line adventní knihovnický kalendář (pdf; 625 kB)


18. 12. 2020
Mezinárodní veletrh JA Firem v Hradci Králové

9. prosince se konal na Obchodní akademii v Hradci Králové mezinárodní veletrh on line „Podnikatelé budoucnosti“. Naše škola se zapojila do této aktivity poprvé a to do dvou soutěží, a sice o nejlepší firemní logo a o nejlepší firemní slogan.

Mezinárodní veletrh JA Firem v Hradci Králové (pdf, 434 kB)


11. 12. 2020
Olympiáda v českém jazyce – 47. ročník

Školní kolo 47. ročníku Olympiády v českém jazyce v letošním školním roceproběhlo online formou, v časovém limitu 60 minut žáci řešili úkoly z jazyka, museli prokázat nejen jazykovou zdatnost, schopnost porozumět textu, ale i dovednosti z oblasti stylistiky.

Olympiáda v českém jazyce – 47. ročník (pdf, 420 kB)

Výsledková listina (pdf, 601 kB)


3. 12. 2020
Nadnárodní soutěž JA Firem

JA Czech pro letošní školní rok připravila novinku, národní dvoukolovou soutěž JA TOP LOGO. JA Firmy měly za úkol do 29. listopadu 2020 poslat přihlášku, firemní logo a dobrovolně firemní spot.

Nadnárodní soutěž JA Firem (pdf; 441 kB)


24. 11. 2020
Internetová soutěž v psaní na klávesnici

I v náročném období distanční výuky mohou naši žáci zjistit, kdo z nich na klávesnici píše nejrychleji a nejpřesněji.

Internetová soutěž v psaní na klávesnici (pdf, 265 kB)


24. 11. 2020
Logická olympiáda

V polovině měsíce října se konalo základní kolo již 13. ročníku logické olympiády. Stejně jako v předchozích letech proběhlo on-line. Do kategorie C, která je určena žákům středních škol, se zapojilo 12244 soutěžících. Mezi nimi i 12 žáků naší školy. 

Logická olympiáda (pdf, 442 kB)


24. 11. 2020
Matematický klokan

Opět velmi pěkných výsledků dosáhli naši žáci v Mezinárodní soutěži Matematický klokan. Konání se kvůli epidemii přesunulo do virtuálního světa a čas na vypracování byl šibeniční. Přesto se zúčastnilo téměř 50 žáků a nejlépe si vedli Marek Bureš a Veronika Babáková z 2. L.

Matematický klokan (pdf, 467 kB)


20. 11. 2020
„Podnikatelé budoucnosti“ - 9. ročník mezinárodního veletrhu v Hradci Králové

9. ročník mezinárodního veletrhu JA Studentská firma „Podnikatelé budoucnosti“, který pořádá OA, SOŠ a JŠ s právem SJZ v Hradci Králové ve spolupráci s organizací JA Czech ve dnech 8. – 9. prosince 2020, se bude konat ON-LINE. Na veletrhu proběhne několik soutěží, které ohodnotí nezávislá odborná porota.

„Podnikatelé budoucnosti“ (pdf, 479 kB)


15. 11. 2020
DIREKTOR CAMP 2020 – JA Studentská firma

V tomto školním roce se setkání ředitelů uskutečnilo ve dvou částech. V první části byly ředitelům zaslány informační videa s těmito tématy: Seznamte se s JA, Vítejte v JA Studentské firmě, Soutěže v rámci programu JA Studentská firma, Podpora a vzdělávací programy.

DIREKTOR CAMP 2020 – JA Studentská firma (pdf; 481 kB)


13. 11. 2020
WEBINÁŘ – Videosetkání JA Czech s učiteli JA Studentské Firmy

Dne 11. listopadu 2020 se uskutečnilo videosetkání JA Czech s učiteli JA Studentské Firmy.

WEBINÁŘ – Videosetkání JA Czech s učiteli JA Studentské Firmy (pdf, 488 kB)


10. 11. 2020
Zlatý certifikát – projekt Finančně gramotná škola

15. září 2020 uspořádala společnost yourchance o. p. s. v Praze v hotelu Atlantik tradiční konferenci s podtitulem Finančně gramotný a podnikavý učitel.

Zlatý certifikát – projekt Finančně gramotná škola (pdf, 457 kB)


6. 11. 2020
TOP LOGO 2020/2021

I když tvorba loga patří k běžným kritériím soutěže TOP JA Firma 2020/2021, v letošním školním roce jsme se rozhodli toto kritérium ocenit odměnami a diplomy pro nejúspěšnější tři firmy.

TOP LOGO 2020/2021 (pdf, 458 kB)


19. 10. 2020
Sbírka Srdíčkové dny pro Život dětem

V posledních zářijových dnech se dobrovolníci z jednotlivých studijních skupin VOŠ vzdělávacího programu sociální práce zapojili do již tradiční finanční sbírky, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem.

Sbírka Srdíčkové dny pro Život dětem (pdf; 144 kB)


30. 9. 2020
Konkurz na stáž v Dublinu

Naší škole se podařilo již posedmé získat grant v rámci programu Erasmus+. Dvakrát do roka vyjíždějí skupinky 19 žáků a studentů do Londýna a Dublinu na tradiční dvoutýdenní odborné stáže do firem a institucí, během společného víkendového programu poznávají památky. Celkem vyjelo již téměř 200 žáků. Vše je plně hrazeno Evropskou unií. Konkurz na stáž v Dublinu se uskuteční v polovině října.

Detailní informace - Konkurz na stáž v Dublinu (pdf; 1266 kB)


29. 9. 2020
Konkurz na stáž v Anglii pro studenty 3. ročníků VOŠ

Naší škole se podařilo již pošesté získat grant v rámci programu Erasmus+. Dvakrát do roka vyjíždějí skupinky 19 žáků a studentů naší školy do Anglie na tradiční dvoutýdenní odborné stáže do anglických firem a institucí. Během společného víkendového programu poznávají památky. Za posledních 5 let vyjelo 155 žáků. Vše je plně hrazeno Evropskou unií. Konkurz se skládal ze tří kol – psaní motivačního dopisu, jazykové a poslechové testy a ústní pohovory. Seznam stážistů a podrobnosti jsou v příloze. Těšíme se na další běh stáží!

Výsledky 3. kola konkurzu na stáž v Anglii pro VOŠ leden 2021 (pdf; 715 kB)


9. 1. 2020 08:33
Workshopy pro VOŠ ISK

Jako každý rok proběhly na naší škole v posledním týdnu před Vánocemi tradiční workshopy (WS) pro studenty Vyšší odborné školy. Na tento týden si vyučující připravili pro studenty program, který by obohatil jejich dosavadní výuku a umožnil jim lépe se poznat. 

Workshopy pro VOŠ (pdf, 596 kB)


13. 12. 2019 13:19
Předvánoční prodeje

Studentská JA Firma YOUR MUM uskutečnila v předvánočním období prodeje ručně vyráběných glycerinových mýdel.

více>>>


5. 12. 2019 08:36
Beseda o tom, jak to chodí ve vězení

O životě za mřížemi studujícím 1. SPA přednášel vrchní komisař mjr. Bc. Jan Doležal.

více>>>


2. 12. 2019 11:42
Duševním onemocněním cesta nekončí

Studující obou prvních ročníků vzdělávacího programu Sociální práce se aktivně zúčastnili preventivního programu s názvem BLÁZNÍŠ? NO A!, který se věnuje duševnímu zdraví a nemocem.

více>>>


28. 11. 2019 07:53
Exkurze: Správa uprchlických zařízení Zastávka u Brna

Studentky 2. SPA si z exkurze do uprchlického zařízení dovezly nejen komplexní znalosti o provozu a azylové proceduře, ale také dobrou náladu.

více>>>


27. 11. 2019 14:08
Návštěva Muzea romské kultury

Jak nejlépe pochopit menšinovou skupinu? Přece prostřednictvím její kultury a historie. Studentky 2. SPA navštívily Muzeum romské kultury.

více>>>


26. 11. 2019 08:58
Potravinová sbírka

Napříč Českou republikou se v sobotu 23. 11. 2019 konala národní potravinová sbírka. Zapojili se do ní i naši studující vzdělávacího programu Sociální práce.

více>>>


26. 11. 2019 07:51
Týden humanitních věd KISK FF MU pro VOŠ

Třída 1. ISK se účastnila programu, který připravil Kabinet informačních studií a knihovnictví ...

více>>>


19. 11. 2019 07:52
Social Erasmus in Schools pro studenty VOŠ

Celá prezentace s následnou debatou je vedena v anglickém jazyce a přispívá k rozšíření nejen komunikačních dovedností, ale i sociokulturních kompetencí.

více>>>


19. 11. 2019 07:46
Anglické divadlo pro studenty VOŠ

Tato parodická westernová komedie byla zpracována na motivy humoristické knížky Jana Šmída. Hlavním hrdinou byl obchodní cestující Nut, který měl neobvyklého domácího mazlíčka, lvici Eileen. Společně s ní zažil mnoho prekérních situací, ale díky ní si našel ženu na celý život.

více>>>


19. 11. 2019 07:43
Listopadový prodej JA Firmy EXTRAORDINARIO

Studenti z 1. ZO uskutečnili další prodej ovocných kelímků.

více>>>


15. 11. 2019 08:05
Výstava „Vita Christi“ v Diecézním muzeu na Petrově

 

V rámci studia dějin umění na VOŠ jsme navštívili stálou expozici „Život Kristův“. Tato výstava mapuje život a skutky Ježíše Krista, které jsou návštěvníkům přiblíženy skrz památky výtvarného umění. 

více>>>


25. 10. 2019
Bílá pastelka

 

Dne 16. října se u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole konal již 19. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. 

více>>>


24. 10. 2019 08:20
Zahájení prodeje

JA Firma EXTRAORDINARIO z 1. ZO uskutečnila svůj první prodej ovocných svačinek

více>>>


24. 10. 2019
Tři říjnové workshopy z ústavního práva

14., 18., a 23. 10. jsme v 1. EP realizovali kombinaci vysoké odborné erudice, kooperativní vrstevnické výuky a zábavy včetně herecké etudy na ústavněprávní téma. Koktejl z týmové spolupráce, rozvoje kritického myšlení a mediální gramotnosti nás poučil i bavil.

Garant akce: JUDr. Eva Klusáčková


18. 10. 2019 09:07
Výrobní činnost JA Firmy z 1. EP

Studentská JA Firma YOUR MUM, založená studenty 1. EP, představuje předmět své činnosti.

více>>>


14. 10. 2019 11:00
Koláč pro hospic

Dobrovolnice vzdělávacího programu Sociální práce se aktivně zapojily do sbírky a osvětové akce Koláč pro hospic.

více>>>


11. 10. 2019 10:59
Pasování prvňáčků v budově Knihovny Jiřího Mahena

 

V Týdnu knihoven proběhlo v budově Knihovny Jiřího Mahena a na velké části poboček Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.

více>>>


6. 10. 2019 13:22
Podzimní srdíčkové dny

Naši studenti ze studijních skupin 1. SPA a 1. SPB se svou činností snaží pomáhat rodinám s vážně nemocnými dětmi, o které se rodiče musí starat po celý den.

více>>>


27. 9. 2019 08:24
Seminář "Právo, psychologie a Drop Dead Funny"

Lze spojit právo, psychologii a „ Drop dead funny “? Multidisciplinární seminář nás, studující v 1. EP dne 25. 9. 2019 přesvědčil, že ano. Zejména v tom, že svoboda projevu „dead“ není a nedovolíme, aby někdy byla.

Garant: JUDr. Eva Klusáčková


24. 9. 2019 11:35
Seminář "Pacta sunt servanda"

Dne 12. 9. 2019 jsme s 2.SPB zážitkově prožili historicko - právní seminář "Pacta sunt servanda" o tom jak důležité je dodržovat smlouvy.

JUDr. Eva Klusáčková


12. 6. 2019 12:41
Soutěž v anglické obchodní slovní zásobě

Dne 14. května 2019 proběhla v budově na Kotlářské soutěž Business English Survival Contest. Tato soutěž, organizovaná v rámci spolupráce mezi středním a terciárním stupněm naší školy, byla určena pro žáky 3. ročníků oboru Obchodní akademie a oboru Ekonomické lyceum.

více>>>


12. 6. 2019 08:43
Certifikáty pro členy JA Firmy Lapáme-papáme

Studenti 1. P získali za úspěšné absolvování výukového programu JA Firma certifikáty od organizace JA Czech.

více>>>


5. 6. 2019 09:14
Výroční zpráva a sponzorský dar pro útulek Tibet JA Firmy Lapáme-papáme

Studenti získali ze své celoroční práce ve firmě částku 7 300 Kč, kterou věnovali útulku pro opuštěná zvířata Tibet v Marefách u Bučovic.

více>>>


3. 6. 2019 12:49
Don't Worry, Be Ready - Workshopy pro žáky SŠ a lycea jaro 2019

V rámci workshopu Don't Worry, Be Ready se žáci seznámili se stále častější metodou výběru zaměstnanců nazvanou Assessment Centre.

více>>>


30. 5. 2019 13:57
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny v Měníně

Cílem akce je přivést děti ke čtení, seznámit je s knihovnou a jejím fungováním.

více>>>


27. 5. 2019 14:55
Certifikáty pro studentky 1. Q

Studentky 1. Q absolvovaly úspěšně výukový program JA Firma a získaly certifikáty od organizace Junior Achievement.

více>>>


27. 5. 2019 14:45
Studující Obchodní akademie na workshopech VOŠ

Nejprve si studenti procvičili angličtinu při konverzaci o sociálních rizicích, posléze se věnovali práci s předsudky a stereotypy a pracovali na svých komunikačních dovednostech.

více>>>


21. 5. 2019
Pasování prvňáčků v Rozdrojovicích 2019

Inspirující ne!? Podívejte jak se to vlastně přihodilo.

více>>>


20. 5. 2019 15:17
Studenti 3. ročníků oboru Sociální práce

Absolventské práce jsou odevzdány a vše je nyní v rukou vedoucích prací a oponentů. Přečtěte si více...


20. 5. 2019 14:52
Výjezdní exkurze sociální práce na téma transformace sociálních služeb

Tématu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb se nevěnujeme jen teoreticky v rámci výuky, ale vyjeli jsme přímo do terénu, abychom si mohli prohlédnout klasické ústavní zařízení i komunitní bydlení zdravotně znevýhodněných klientů.

více>>>


20. 5. 2019 14:42
Chcete zvládnout v pohodě obhajobu absolventské práce?

Jak si obhajobu připravit, čím začít, jakou zvolit strukturu obhajoby, co do prezentace patří a co nikoliv. Benefit workshopu spočíval ve sdílení odborných problémů, metodických postupů, návrhů řešení a vzájemné zpětné vazbě.

Garant akce Ing. Jarka Hnidáková Pecková


12. 5. 2019 14:39
Duševním onemocněním život nekončí...

Cenné rady a odpovědi na tyto otázky poskytl našim studentům tým organizace CELZUS.

více>>>


10. 5. 2019 10:41
Sponzorský dar pro nadaci Dobrý anděl

Studentská JA Firma HAPPY SNACK z 1. Q v rámci výukových aktivit předmětu Aplikovaná ekonomie získala z celoroční podnikatelské činnosti úhrnnou částku 7 158 Kč.

více>>>


30. 4. 2019 16:18
Noc s Andersenem 2019

Letošním tématem byl samotný Hans Christian Andersen.

více>>>


30. 4. 2019 15:31
Dobrovolnické centrum 67

Studenti se dozvěděli nové poznatky o službách a činnostech, které Dobrovolnické centrum nabízí veřejnosti.

více >>>


30. 4. 2019 14:00
Blázníš? No a!

Vytrvejte, jste již téměř u cíle?

více>>>


29. 4. 2019 14:29
Probace a mediace 2019

V měsíci březnu a dubnu Mgr. Ondřej Ipser seznámil studenty v rámci předmětů psychologie, sociální psychologie a komunikace s problematikou probace a mediace.

více>>>


29. 4. 2019 14:16
Social Erasmus – Erasmus in Schools 2019

Poslední týden v dubnu navštívili naše žáky zahraniční studenti Masarykovy univerzity, kteří zde studují v letním semestru v rámci projektu Erasmus. Tentokrát nás navštívili studenti z Itálie a Mexika.

více>>>


25. 4. 2019 08:14
Setkání zástupců poskytovatelů praxe v oblasti sociální práce

Hlavním cílem setkání bylo zkvalitnění odborné výuky a její propojení s poznatky odborníků z praxe. 

více>>>


25. 4. 2019 07:59
Prezentace studií podnikatelského záměru - 2. P a 2. Q

Cílem je náš úspěch, zisk je naší motivací.

více>>>


23. 4. 2019 10:01
Prezentace a příklady dobré praxe ze sociální práce v terénu a v rodinách a veřejného opatrovnictví

Hluboké odborné znalosti a opravdové nadšení ze sociální práce se staly skvělým dárkem pro naše studující do jejich studia i praxe.

více>>>


11. 4. 2019 11:31
Jarní prodej JA Firmy Lapáme papáme v budově Kotlářská

Studenti 1.P nabízeli produkty své firmy vyučujícím i žákům v budově Kotlářská.

více>>>


28. 3. 2019 11:25
Oslava Světového dne sociální práce

Ve středu 20. 3. se všichni studenti oboru sociální práce a jejich vyučující setkali na společném obědě, aby oslavili Světový den sociální práce, jehož mottem letos byla "podpora mezilidských vztahů". Více o akci v příloze.

více>>>


28. 3. 2019 11:03
Ponožkový den - Světový den Downova syndrom

21. březen patří lidem, kteří mají jeden 21.chromozom navíc a v důsledku toho potřebují zvláštní podporu a porozumění. Řeč je o lidech s Downovým syndromem. Letos je podpořily i studentky z VOŠ sociální tím, že si oblékly každou ponožku jinou a své barevné kreace sdílely na sociálních sítích. Fotografie v příloze.

více>>>


28. 3. 2019 09:49
Seminář Přínosy individuální podpory ve vzdělávání

Získávat zkušenosti a kompetence v oblasti konferencí a seminářů patří cílům vzdělávacího oboru sociální práce. Na semináři se studenti mohli seznámit s jednotlivými organizacemi, které poskytují podporu dětem a mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, stejně jako s důvody, proč takové aktivity umožňovat. 

více >>>


28. 3. 2019 09:37
Návštěva ČNB v Brně

Studenti 2. P navštívili v rámci předmětu Bankovnictví pobočku ČNB v Brně.

více>>>


27. 3. 2019 15:42
Matematický klokan 2019

 

Také v letošním roce se studenti naší školy zúčastnili soutěže Matematický klokan …

více >>>


26. 3. 2019 10:25
Vídeňské knihovny

Víte, jak vypadá Rakouská národní knihovna? Zajímá vás, jak velký plat má rakouský knihovník? Plánujete výlet do Vídně a hledáte místa, kde jste ještě nebyli? Přečtěte si článek a dozvíte se odpovědi na tyto i další otázky.

více >>>


26. 3. 2019 09:51
Knihovnický pětiboj – Březen, měsíc čtenářů 2019

Studenti se inspirovali oficiálním plakátem akce, který hledá „mistra četby“. Proto uspořádali knihovnický pětiboj.

více>>>


11. 3. 2019 14:04
Exkurze prvních ročníků Sociální práce k městskému soudu

Obě studijní skupiny denního studia oboru sociální práce se zúčastnily exkurze na Městském soudě v Brně, kde mohli být při samotném vynesení rozsudku a zúčastnit se i neformální besedy s předsedou senátu.  Více o akci a fotografie v příloze.

více>>>


11. 3. 2019 13:51
Assessment session 2019

Naši studenti oboru EP/ZO se v hodinách anglického jazyka této problematice věnují a připravují se na přijímací řízení vedené v angličtině.

více>>>


6. 3. 2019 13:14
Naše absolventky, dnes studující na Mendelově univerzitě - jejich zkušenosti

 

V úterý 26. 2. 2019 navštívily Vyšší odbornou školu naše absolventky a dnes studentky Mendelovy univerzity. Podělily se s námi o své zkušenosti ze studia na Provozně ekonomické fakultě. 

více>>>


26. 2. 2019 12:13
Prezentace studijních programů VOŠ na SOŠ Kotlářská

Dne 21. února 2019 se studenti Vyšší odborné školy za doprovodu Mgr. Petra Mařáka setkali se svými mladšími kolegy z Obchodní akademie, Ekonomického lycea a Informačních služeb na Kotlářské, aby jim představili jednotlivé studijní programy Vyšší odborné školy.

více>>>


19. 2. 2019 10:07
Dvoutýdenní odborná stáž v Londýně - prezentace našich stážistů

Prezentovala celá skupinka stážistů, kteří nedávno vyjeli - jde o studenty letošních třetích ročníků VOŠ a studenty střední školy. Vše probíhalo v angličtině. V prosinci vyjelo 19 studentů, z toho 8 z VOŠ, dalších 19 studentů vyjede v dubnu.

Tyto stáže probíhají v rámci projektů EU Erasmus Plus "Studium bez hranic" (Erasmus+ KA1, projekt 2018-1-CZ01-KA102-047145) a vše je plně hrazeno Evropskou Unií – žáci a studenti, kteří se hlásí do konkurzu, potřebují pouze znalosti a odvahu. Za posledních 5 let jich v rámci Erasmu vyjelo již 155 a škola podala nový projekt na příští rok.

Studenti se od svých starších kolegů dozvěděli podrobnosti o průběhu stáže - kromě pracovních zkušeností i o místní dopravě, hostitelských rodinách, kulturních odlišnostech, zajímavých zážitcích ap. Celou prezentaci můžete shlédnout zde.

Informace o stážích z minulých let (podrobné zprávy ze stáží, prezentace, brožury, informace o konkurzech ap.) najdete na adrese https://www.oabrno.cz/erasmus1516

Těšíme se na jarní stáž!

Ing. Olga Koudelková, Mgr. Martina Lojdová


8. 1. 2019 10:06
Workshopový týden vzdělávacího programu Informační služby a knihovnictví

 Poslední prosincový týden před Vánocemi patřil studentům na VOŠ tradičně workshopům. Tato forma workshopu vyžaduje od studentů větší míru aktivity a zapojení do výuky, což je pro všechny zúčastněné zejména v předvánočním čase nelehký úkol. Vyučující si pro studenty připravili zajímavá témata, na která v průběhu běžného studijního období není čas. 

více>>>


21. 12. 2018 09:29
Nová londýnská stáž pro studenty OA, SOŠ knihovnické a VOŠ Brno - Kotlářská a Pionýrská

Tento projekt (Studium bez hranic, 2018-1-CZ01-KA102-047145) se umístil jako 2. nejlepší projekt letošního roku v programu Erasmus+. Získal cenu Domu zahraničních služeb v sektoru odborného vzdělávání a přípravy.
Stáž se týkala všech studijních oborů na naší škole - ekonomické obory, knihovnické a informační služby, sociální práce. V dubnu se na výjezd může těšit dalších 19 stážistů.

více>>>


20. 12. 2018 14:30
Předvánoční prodej JA Firmy Lapáme papáme

Studenti z 1.P uskutečnili prodej svých produktů - lapačů snů, náramků, buchet a muffinů v budově na Kotlářské.

více>>>


7. 12. 2018 08:00
Inovace sortimentu JA Studentské firmy HAPPY SNACK

Změnou nabídky dobrůtek se výrazně zvýšila jejich prodejnost. Chcete vědět, jak se jim to podařilo? Podívejte se na více>>>


1. 12. 2018 08:43
Návštěva Správy uprchlických zařízení Zastávka u Brna

Na sklonku listopadu studenti Vyšší odborné školy sociální navštívili Přijímací a Pobytové středisko Správy uprchlických zařízení v Zastávce u Brna, aby se mohli seznámit se specifiky sociální práce s migranty.

více>>>


29. 11. 2018 14:58
Prezentační akce JA Firmy HAPPY SNACK v budově Kotlářská

 

Zástupci firmy představili svou studentskou společnost a následně nabízeli své výrobky k prodeji, jehož výtěžek bude předán nadačnímu fondu Dobrý anděl.

více>>>


28. 11. 2018 15:29
Knihovna Střediska Teiresiás – Univerzitní knihovna pro studenty se specifickými nároky

Úkolem střediska je zajišťovat, aby studium na univerzitě bylo co nejvíce přístupné také studentům nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem a poruchami učení. Studenti naší vyšší odborné školy se prakticky seznámili s možnostmi služeb, které mohou být těmto uživatelům poskytovány.

více>>>


20. 11. 2018 13:24
SOCIAL ERASMUS in SCHOOLS

V týdnu od 12. do 16. listopadu 2018 přišli do hodin anglického jazyka zahraniční studenti a besedovali s námi o svojí zemi, její kultuře, historii a současném životě a mezinárodní situaci.

více>>>


6. 11. 2018 09:19
SKIP Velká Morava

Díky dotaci od organizace SKIP a otevřenému přístupu vedení školy proběhla na naší škole akce pro 9. ročník základní školy. Tato akce měla žákům evokovat to, jaké mají „štěstí“ že mohou číst běžné knihy a netýkají se jich problémy lidí, kteří mají zrakové vady nebo jsou nevidomí.

více>>>


2. 11. 2018 09:25
Za knihami a nakladateli na knižní veletrh 2018

Za knihami je většina knihovníků schopna cestovat téměř kamkoliv. My jsme se letos opět vydali na podzimní knižní veletrh do Havlíčkova Brodu. Dvacátý osmý ročník veletrhu měl motto Století samoty. Letošního ročníku se zúčastnilo 175 vystavovatelů, kteří nabízeli knihy se slevou 25 a více procent, což nenechalo chladným žádného milovníka knih. Toulali jsme se tedy úzkými uličkami mezi stánky plnými knih a snažili se odolat pokušení koupit každou zajímavou knihu, která nám přišla do ruky.

více>>>


2. 11. 2018 09:05
Expozice „LIDÉ A PENÍZE“ – ČNB Brno

Studenti 1. VK v České národní bance v Brně zhlédli historii vývoje peněz a prezentaci uceleného vývoje měny v českých zemích.

více>>>


2. 11. 2018 08:53
Návštěva 1. BV na Dni otevřených dveří Centra Anabell

Centrum Anabell nabízí komplexní služby klientům a klientkám s poruchami příjmu potravy. Jde zejména o poradenství, služby nutriční terapeutky, peer skupiny a svépomocné skupiny. Studenti si mohli prohlédnout prostory této organizace a vyzkoušet si řadu aktivit.

více>>>


2. 11. 2018 08:48
Expresivní terapie v Knihovně Jiřího Mahena

Studenti si vyzkoušeli hru na hudební nástroje z přírodních materiálů jako jsou africké bubny, tibetské mísy, dešťové hole, oříškové štěrchadla a další a na vlastní kůži tak vyzkoušeli zcela jiný typ aktivit, které maohou knihovny pořádat.

více>>>


1. 11. 2018 15:00
Workshop Elektronické informační zdroje v technických oborech

Vyhledávání informací v odborých elektronických informačních zdrojích je jedna z dovedností, kterou musí zvládnout každý informační pracovník. Většina odborných databázích je placená, proto využíváme nabídky vysokoškolských knihoven, které našim studentům umožní ve svých prostorách přístup do placených databází a ukáží, jak v nich vyhledávat.

více>>>


23. 10. 2018 10:41
Dobrovolníci z oboru Sociální práce opět pomáhali

 17. října 2018 proběhl již devatenáctý ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří speciální služby pro těžce zrakově postižené. Studující oboru Sociální práce aktivně vyrazili do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky, kterou prodávali za minimální příspěvek 30 korun.

více>>>


23. 10. 2018 10:34
Adaptační setkání 1. ročníků Sociální práce

Studentky a studenti prvních ročníků oboru sociální práce se ve dvou říjnových dnech zúčastnili adaptačního setkání s cílem seznámit se svou studijní skupinou při neformálních aktivitách.

více>>>


18. 10. 2018 14:24
Lapače snů z 1. P

JA Studentská firma Lapáme papáme zahájila své podnikatelské aktivity výrobou lapačů snů.

více >>>


18. 10. 2018 14:22
Prodejní akce JA Studentské firmy HAPPY SNACK

Firma HAPPY SNACK z 1. Q v rámci předmětu  Aplikovaná ekonomie vyrábí a prodává zdravé svačinky.

více >>>


18. 10. 2018 13:44
Studující 1. ročníku SP se zúčastnili Srdíčkových dní

Studentky a studenti 1. ročníku oboru Sociální práce se v září zúčastnili sbírky Srdíčkové dny pro o.p.s. Život dětem a vybrali úžasnou částku 15 577,- Kč! Výtěžek sbírky půjde na pomoc dlouhodobě nemocným dětem.

více >>>


16. 10. 2018 08:59
Soutěž Přírodovědný klokan 2018

Dne 10. 10. 2018 se žáci prvních a druhých ročníků zúčastnili soutěže znalostí v přírodovědných oborech. 

více >>>


12. 10. 2018 09:04
Pasování prvňáčků v Knihovně Jiřího Mahena

Studenti se vrátili do svého dětství a zavzpomínali si na postavy z večerníčků, procvičili komunikaci s malými dětmi. Děti byly pasovány na plnohodnotné čtenáře a dostaly kartičku do knihovny, diplom, sladkosti a „rytířskou šerpu“.

více>>>


11. 10. 2018 08:33
Návštěva anglického divadelního představení

Toto představení připravila společnost Nika theatre.
Z naší vyšší odborné školy se ho dobrovolně zúčastnilo čtyřicet studentů ze všech vzdělávacích oborů.
Tuto akci jsme nabízeli poprvé a vzhledem k zájmu studentů ji opět zrealizujeme v příštím školním roce.

více>>>

za sekci cizích jazyků Mgr. Světlana Nejezchlebová


28. 6. 2018 11:35
Výtěžek studentské společnosti Smoothie Masters podpořil Vlaďka DĚTEM, o.s.

Výrobou smoothie podpořili studenti 1. P v rámci studentské společnosti  Smoothie Masters  fungující dle výukového programu Junior Achievement a pod vedením Ing. Věry Matějkové neziskovou společnost částkou 6 000 Kč Vlaďka DĚTEM, o.s., která pomáhá dětem s onkologickým onemocněním.

více>>>


28. 6. 2018 11:30
Studentská společnost Healthy Food 1. Q podpořila Vodicí pes z.s

Studenti 1. Q výrobou zdravých fitness svačinek v rámci studentské společnosti Healthy Food fungující dle výukového programu Junior Achievement a pod vedením Ing. Věry Matějkové podpořili neziskový sektor, uskutečnili 17. 5. 2018 setkání s Mgr. Pláteníkovou z organizace Vodicí pes a předali celoroční výtěžek z činnosti 5 500 Kč, přičemž obdrželi děkovný dopis za podporu neziskového sektoru a ochotu pomoc potřebným od Vodicí pes z.s. 

více>>>


28. 6. 2018 09:51
Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ

V pondělí 25. června 2018 proběhlo slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ vzdělávacího programu ekonomicko-právní činnost a zahraniční obchod, denní a dálková forma studia v Novobarokní aule VUT Brno. Absolventi převzali diplomy a titul Diplomovaný specialista (DiS.) z rukou ředitele školy Ing. Mgr. Jiřího Haičmana a vedoucích studijních skupin PhDr. Dagmar Cardové, Ing. Jany Žákové, Ing. Věry Matějkové, Mgr. Petra Mařáka.
Všem absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v zaměstnání, osobním životě i dalším studiu.


7. 6. 2018 14:59
Mezinárodní jazyková zkouška English for Business

Zkouška je každoročně organizována Londýnskou komorou obchodu a průmyslu (LCCI) a její pořádání má na naší škole dlouhodobou tradici.

více >>>


7. 6. 2018 14:49
Soutěž v anglické obchodní slovní zásobě

Tato soutěž, organizovaná v rámci spolupráce mezi středním a terciárním stupněm naší školy, byla určena pro žáky 3. ročníků oboru Obchodní akademie a oboru Ekonomické lyceum.

více >>>


7. 6. 2018 14:39
Týden workshopů oboru Sociální práce

Tyto projekty rozvíjejí jejich kompetence potřebné pro budoucí povolání.

více >>>


4. 6. 2018 14:27
LEAN CANVAS - Workshopy pro žáky SŠ a lycea

LEAN CANVAS

Workshop byl zaměřen na business model a využití metody Lean Canvas. Podnikatelskou kreativitu, nápady, práci v týmu, kooperaci, participaci vtiskli studenti do zpracování Lean Canvas pro Food Start Up.

lean canvas 

Ve feedbacku uvedli, že je workshop inspiroval k jinému pohledu na podnikání a kreativitě.

lektorka: Jarka Hnidáková Pecková, ekonomka

 


4. 6. 2018 14:27
Obchodní due diligence - Workshopy pro žáky SŠ a lycea

Studenti 3. ročníku OA a EL diskutovali o právním institutu péče řádného hospodáře, o legislativním ukotvení v § 6 a § 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku, § 51 a 52 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, o institutu ručení za nezaplacenou daň a zajišťovacím příkazu. Velkému zájmu se těšila problematika karuselových obchodů a nástrojům eliminace rizik zapojení do tohoto obchodu.

Studenti aplikovali odborné teoretické znalosti na modelové situace z praxe, vyzkoušeli si práci v týmu na bázi kooperace a participace, analyzovaly využití nástroje reverse charge.
Studenti byli mimořádně aktivní, disponovali odbornými znalostmi a dovednostmi, dokázali se erudovaně zapojit do odborné debaty a vyjádřit názory na problematiku etiky v podnikání a jednání v podnikatelském prostředí.
Výstupem workshopu je prezentace Obchodní due diligence a listinný feedback.

Ve feedbacku konstatovali, že workshop přispěl k rozvoji odborných kompetencí a přinesl jim nové informace a konkrétní příběhy z podnikatelské praxe.

due diligence

Lektorka: Jarka Hnidáková Pecková, ekonomka

 


4. 6. 2018 14:27
Jak a proč si změřit emoční inteligenci? - Workshopy pro žáky SŠ a lycea

Výzva workshopu pro studentky a studenty naší SOŠ je přivedla 24. 5. 2018 a 1. 6. 2018 v hojném počtu k objevování charismatické osobnosti v sobě, a to pomocí standardizovaných psychotestů. Chválím je za skvělý přístup a děkuji za potěšující zpětnou vazbu.

Garant: JUDr. Eva Klusáčková


4. 6. 2018 14:27
Jak komunikovat a vyhnout se stereotypům - Workshopy pro žáky SŠ a lycea

S jakými cílovými skupinami sociální pracovníci komunikují? A jaké stereotypy se s těmito skupinami pojí?

více >>>


4. 6. 2018 14:27
Don't Worry, Be Ready - Workshopy pro žáky SŠ a lycea

V rámci workshopu Don't Worry, Be Ready se žáci seznámili se stále častější metodou výběru zaměstnanců nazvanou Assessment Centre. 

více >>>


4. 6. 2018 14:27
Social Workers and their Clients. Drug Addiction - Workshopy pro žáky SŠ a lycea

Social Workers and their Clients. Drug Addiction. (Sociální pracovník - jeho klienti a činnosti, charitativní organizace. Závislost na alkoholu a drogách.)

Samotný workshop se zabýval jednotlivými cílovými skupinami klientů v oblasti sociální práce, jejich potřebami a možnými způsoby pomoci. Dále se zaměřil na charitativní organizace, získávání financí pro jejich činnost a konkrétní příklady. Poslední část workshopu se týkala závislosti na alkoholu a drogách, kde šlo o zdravotní i sociální dopady těchto závislostí.

Celý workshop probíhal v anglickém jazyce.

lektorky: Ing. Olga Koudelková, Mgr. Světlana Nejezchlebová


4. 6. 2018 14:27
Kdo já jsem - Workshopy pro žáky SŠ a lycea

Řízená imaginace jim ve dnech 24. 5., 31. 5. a 1. 6. 2018, pomohla uvědomit si své přednosti a schopnosti a prohloubit tak radost ze života. Počet zájemců a skvělé feedbacky ukazují, že procvičit i tu polovinu mozku, kterou zpravidla ve vzdělávání zanedbáváme - je dobré.

Garant: JUDr. Eva Klusáčková


29. 5. 2018 14:25
Dvoutýdenní odborná stáž v Londýně - KONKURZ

Tyto stáže probíhají v rámci projektů EU Erasmus Plus "Studium bez hranic" (Erasmus+ KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání, projekt 2018-1-CZ01-KA102-047145) a vše je plně hrazeno Evropskou Unií – žáci a studenti, kteří se hlásí do konkurzu, potřebují pouze znalosti a odvahu.

Konkurz probíhá 4. - 7. 6. 2018. Bližší informace o stáži a konkurzu (+ harmonogram) najdete zde.

Těšíme se na Vás!

Ing. Olga Koudelková, Mgr. Martina Lojdová


29. 5. 2018 07:52
Totalita a nekonečno

Výjezdní seminář, „Totalita a nekonečno“ v květnové Praze, nás provedl po stopách vrcholně statečného činu československého odboje. Se studenty prvních ročníků obou ekonomických oborů jsme šli po stopách výsadku Anthropoid a vyjádřili úctu Janu Kubišovi, Jozefu Gabčíkovi, Adolfu Opálkovi, Josefu Bublíkovi, Josefu Valčíkovi, Jaroslavu Švarcovi a Janu Hrubému spolu s nimi i mnohým dalším, kteří jim pomáhali.
Současně jsme se poklonili i památce Jana Palacha a rozsvítili svíčku i na Národní třídě pro vzpomínku na odvahu studentů v boji proti totalitě nacistické i komunistické. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě jsme se poklonili památce kardinála Josefa Berana, trápeného nacisty i komunisty, kteří zakázali jeho návrat do vlasti za života i po smrti a jehož ostatky se symbolicky do naší země letos vrátily. Uvědomili jsme si tak velmi naléhavě, že nechceme totalitu hnědou ani totalitu rudou a jak závazně zní slova našich ústavních zákonů.

…Věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti československé, odhodláni chránit nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných a svobodných občanů, jako svobodný a demokratický stát založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti…

(Preambule Ústavy)

… Nezapomeneme na trpké zkušenosti z dob, kdy lidská práva a svobody byly v naší zemi potlačovány…

(Preambule Listiny základních práv a svobod)

 

Garant: JUDr. Eva Klusáčková


28. 5. 2018
Londýn 2018
Dvoutýdenní odborná stáž v Londýně - konkurz
 

Studentům všech oborů současných 1. a 2. ročníků střední školy a 2. ročníků VOŠ nabízíme již tradiční dvoutýdenní odbornou stáž v londýnských firmách a organizacích, která se uskuteční v podzimním termínu (19 studentů) a dále v jarním termínu (19 studentů). 

Tyto stáže probíhají v rámci projektů EU Erasmus Plus "Studium bez hranic" (Erasmus+ KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání, projekt 2018-1-CZ01-KA102-047145)  a vše je plně hrazeno Evropskou Unií – žáci a studenti, kteří se hlásí do konkurzu, potřebují pouze znalosti a odvahu.

Konkurz probíhá 4. - 7. 6. 2018. Bližší informace o stáži a konkurzu (+ harmonogram) najdete zde...

Těšíme se na Vás!


25. 5. 2018 11:33
Product Presentation – Prezentace výrobku

Svými prezentacemi, ale i praktickými ukázkami, se pokusili vyvolat zájem o nákup produktů u svých spolužáků.

více >>>


25. 5. 2018 09:55
Assessment session

Naši studenti oboru EP/ZO se v hodinách anglického jazyka této problematice věnují a připravují se na přijímací řízení vedené v angličtině. 

více >>>


25. 5. 2018 09:45
Business Correspondence Project

Například v zimním semestru malé skupiny studentů pracují několik týdnů na projektu obchodní korespondence.

více >>>


25. 5. 2018 08:41
Studentská JA Firma HEALTHY FOOD firmě VODICÍ PES

Studentská JA Firma HEALTHY FOOD z 1. Q v rámci výukových aktivit předmětu Aplikovaná ekonomie získala z celoroční podnikatelské činnosti úhrnnou částku 5 500 Kč.

Studenti se rozhodli tyto vydělané prostředky věnovat formou sponzorského daru na výcvik vodicích psů pro nevidomé spoluobčany.

Darovací smlouva >>>

Sponzorský dar převzala dne 17. 5. paní Mgr. Lenka Pláteníková z organizace VODICÍ PES, z. s. Součástí přátelské neformální besedy bylo i pozvání na návštěvu do střediska výcviku vodicích psů.

Hlavní odměnou pro studenty byl dobrý pocit, že svou činností přispěli na dobrou věc.

Poděkování studentům od organizace VODÍCÍ PES >>>

 předání daru

Garant akce: Ing. Věra Matějková


3. 5. 2018 13:03
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny v Měníně

Cílem akce je přivést děti ke čtení, seznámit je s knihovnou a jejím fungováním. Velký význam má pořádání podobných akcí také pro naše studenty.

více>>>


26. 4. 2018 12:36
Prodejní akce JA Firmy SMOOTHIE MASTERS

Studenti z JA Firmy SMOOTHIE MASTERS ve 2. pololetí letošního školního roku pokračovali v úspěšné výrobě a prodeji ovocných  a zeleninových vitaminových nápojů …

více>>>


26. 4. 2018 08:57
Závěrečná zpráva JA Firmy HEALTHY FOOD

Studentská JA Firma HEALTHY FOOD, založená v rámci výukových aktivit předmětu Aplikovaná ekonomie, uskutečnila 12. 4. 2018 svou poslední výrobní a prodejní akci. O produkty zdravé výživy – jogurty, doma upečené sušenky z ovesných vloček …

více>>>


20. 4. 2018 11:21
"Pacta sunt servanda" - smlouvy se mají dodržovat

Historicko-právní seminář "Pacta sunt servanda" - smlouvy se mají dodržovat, nás zážitkovou formou provedl takovými právními povinnostmi, jako jsou povinnost střežit duchovní bohatství, interpretovat a aplikovat vše na základě hodnot, na kterých spočívá náš právní řád.

V průřezovém složení studentů více oborů dne 4. 4. 2018, kteří jako klíčové pojmy vymezili radost, pokoru, lásku a naději. Nadějné vždy, v roce 2018 obzvlášť, ne?

Garant: JUDr. Eva Klusáčková


6. 4. 2018 09:01
Charitativní bazar knih jako prvorepublikový jarmark!

Knihy byly prodávány zájemcům za symbolické částky. Výtěžek studenti věnovali Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek v Brně. 

více>>>


6. 4. 2018 08:42
Březen - měsíc čtenářů ve školní knihovně v režii 2. VK

A protože letos slavíme sto let od založení Československa, aktivity k měsíci čtenářů se u nás nesly v prvorepublikovém duchu.

více>>>


5. 4. 2018 14:00
Cochem aneb Co chcem(e)

Jsme první VOŠ, která se velmi  věnuje převratné metodě v opatrovnickém řízení o úpravě péče o dítě po rozvodu a rozchodu a to ve specializovaných seminářích a workshopu o Cochemské praxi, dosud ve dnech 6. 12. 2017 a 22. 3. 2018.

cochem11

cochem2

Garant: JUDr. Eva Klusáčková


3. 4. 2018 17:49
Tramvaj čtenářů Knihovny Jiřího Mahena

Tramvaj čtenářů je marketingová kampaň Knihovny Jiřího Mahena, která má za cíl motivovat a inspirovat k četbě a návštěvě knihovny občany města Brna.

více >>>


3. 4. 2018 17:31
Program s Andersenem, tentokrát o pejskovi a kočičce

Akce se zúčastnilo dvacet dětí z řad žáků prvního stupně místní základní školy. S našimi studenty se velmi rychle seznámily a všichni společně navázali příjemnou spolupráci. V úvodu si zahráli hru podporující zapamatování jmen. Následně se děti rozdělily na družstvo pejsků a družstvo kočiček, aby se dalo i sem tam soutěžit.
Zlatým hřebem byly ukázky dog dancingu a základy výcviku psů.

více>>>


25. 3. 2018 18:09
Matematický klokan 2018

Také v letošním roce žáci naší školy řešili úkoly soutěže Matematický klokan. Jejich úkolem bylo "rozlousknout" dvacet čtyři úloh o třech stupních obtížnosti.

více>>>


9. 3. 2018 09:13
Exkurze 1. ročníků VOŠ SP k Městskému soudu.

Studentky viděly jednak celé řízení, jednak si doplnily znalosti z výuky.
Měly možnost zúčastnit se neformální besedy s předsedou senátu a zapisovatelkou a zjistit odpovědi na své otázky.

více>>>

 


5. 3. 2018 13:05
Prezentace studijních oborů VOŠ na SOŠ Kotlářská


Prezentace VOŠ Pionýrská (oborů Ekonomicko právní činnost, Sociální práce a Zahraniční obchod) na SOŠ Kotlářská dne 22. 2. 2018 příjemně překvapila pozorným, spolupracujícím a podnětným přístupem studentek a studentů 4. ročníků střední odborné školy a lycea, kteří si ji přišli poslechnout.

Ze 114 zajímavých studentských postřehů jeden na závěr: “… aby, když člověk vystuduje školu, nebyl v životě ztracenej…

Výzva pro nás všechny, viďte?

 

 


2. 3. 2018 09:17
Odborná exkurze do Dobrovolnického centra 67

Studenti s místními pracovnicemi besedovali o dobrovolnickém centru obecně a následně o možnostech dobrovolnictví v dnešním propojeném světě.

více >>>


1. 3. 2018 09:50
Odborná exkurze do knihoven v Budapešti

Cílem naší exkurze bylo seznámit se s fungováním maďarských knihoven různých typů a v neposlední řadě také zhlédnout budapešťské památky zapsané na seznamu UNESCO.

více>>>


21. 2. 2018 11:46
Zažehni svou tvořivost

„IGNITE YOUR CREATIVITY“ zažehni svou tvořivost - je projektový apel na nás všechny, studenty i kantory, kteří nechtějí jen „chodit“ do práce, ale chtějí se svou prací podílet na něčem smysluplném, dělat obyčejné věci neobyčejně dobře, nacházet v sobě i v ostatních nadání, inteligenci a střípky dokonalosti. Pro inspiraci a motivaci slouží osobní příběhy mladých, tvořivých a úspěšných.

Ignit

Poprvé 14.2.2018 a se skvělým zpětným hodnocením.

JUDr. Eva Klusáčková


21. 2. 2018 11:42
Novinky na webu VOŠ

Rádi Vám nabízíme nové info v Programu společenské odpovědnosti VOŠ, rok 2017 - 2018.
JUDr. Eva Klusáčková


16. 2. 2018 10:57
Předčítání v domově pro seniory

V úterý 13. února navštívily studentky 3. VK domov pro seniory Naděje. Zde klientkám domova předčítaly z knih zaměřených na oblast historie, romantiky, detektivek i „legrace“. Klientky působily velice příjemně a také studentky odcházely s úsměvy na tváři.

více>>>


18. 1. 2018 14:11
Studentská knihovnická konference

Cílem této akce bylo ukázat žákům, jak probíhá odborná knihovnická konference, a umožnit jim podílet se na vlastní organizaci akce. Přidanou hodnotou bylo zlepšení prezentačních dovedností jednotlivců, představení novinek z oboru a motivace k dalšímu studiu.

více >>>


21. 11. 2017 09:20
Návštěva studentů 3. VK ve Středisku Teiresiás

Zde se naši studenti seznámili s architektonickou přístupností budov a s možnostmi služeb, které může Středisko Teiresiás poskytovat nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým studentům Masarykovy univerzity.

více  >>>


24. 10. 2017 15:26
Opravný termín absolutoria

Opravný termín absolutoria sociální práce - úterý 5. 12. 2017


18. 10. 2017 10:47
Pasování prvňáčků v Knihovně Jiřího Mahena

Studenti se vrátili do svého dětství a zavzpomínali si na postavy z večerníčků, procvičili komunikaci s malými dětmi, u kterých král s královnou budili nemalý respekt. 

více >>>


12. 10. 2017 13:23
Přírodovědný klokan 2017

V letošním školním kole přírodovědné soutěže ze znalostí z oboru matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu si zasoutěžilo dvacet sedm žáků. Také letos se velmi pěkně umístili studenti oboru Informační služby.

více >>>


2. 10. 2017 15:10
Výsledky voleb do školské rady

Dne 29.9.2017 se konaly doplňující volby do Školské rady. Výsledek k nahlédnutí zde.


15. 9. 2017 12:19
Opravný termín absolutoria VOŠ

Sociální práce – pondělí 23. 10. 2017

Ekonomicko právní činnost - úterý 24. 10. 2017

Zahraniční obchod – úterý 24. 10. 2017


27. 6. 2017 10:09
Slavnostní předání diplomů absolventům VOŠ vzdělávacího programu EPČ a ZO

V pondělí 26. června 2017 proběhlo slavnostní předání diplomů 44 absolventům VOŠ vzdělávacího programu ekonomicko-právní činnost a zahraniční obchod, denní a dálková forma studia v Novobarokní aule VUT Brno. Absolventi převzali diplomy a titul Diplomovaný specialista (DiS.) z rukou ředitele školy Ing. Mgr. Jiřího Haičmana a vedoucích studijních skupin PhDr. Dagmar Cardové, Ing. Jany Žákové, Ing. Věry Matějkové, Mgr. Petra Mařáka.
Všem absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v zaměstnání, osobním životě i dalším studiu.

fotogalerie


14. 6. 2017 08:06
Absolutoria studentů oboru Sociální práce

Od 12. do 21. 6. 2017 budou studentky a studenti VOŠ, oboru Sociální práce, přistupovat k absolutoriím, která jsou vyvrcholením jejich tříletého studijního snažení. Více informací se můžete dočíst zde.


8. 6. 2017 11:15
Workshopy pro žáky SŠ

Žáci a žákyně střední školy strávili dopoledne v budově Pionýrská. Vyučující VOŠ pro ně připravili v rámci projektu „Podnikavá Příjemná Pionýrská“ několik workshopů, ze kterých si vybírali vždy dva podle svých zájmů.

více>>>


8. 6. 2017 10:37
Mezinárodní zkouška English for Business

Dne 6. dubna 2017 se na naší škole konala mezinárodní jazyková zkouška z obchodní angličtiny English for Business. Zkouška je každoročně organizována Londýnskou komorou obchodu a průmyslu (LCCI).

více >>>


19. 5. 2017 10:26
Odevzdání absolventských prací

Studenti sociální práce odevzdávali své absolventské práce. Jak to vypadá, když se vše podaří a práce je svázaná a odevzdaná, se můžete podívat i Vy.

více>>>


19. 5. 2017 08:48
Odborná knihovnická exkurze do Krakova

Studenti 1. a 2. ročníku knihovnické VOŠ navštívili ve dnech 8. až 11. května polské královské město Krakov. V rámci odborné exkurze si účastníci prohlédli Knihovnu Jagellonské univerzity.

více>>>


15. 5. 2017 14:23
Květinový den 10.5.2017

Dobrovolníci z 1. a 2. ročníků oboru Sociální práce se 10.5.2017 opět zúčastnili sbírky Ligy proti rakovině s názvem Květinový den. Její výtěžek bude využit na prevenci onkologických onemocnění, podporu onkologických pacientů i výzkum léčby rakoviny.

více>>>


11. 5. 2017 07:35
Charitativní Bazárek

Částku předáme prostřednictvím naší loňské absolventky Ing. Renaty Sedláčkové, která v něm pracuje.

Děkujeme mnohokrát Vám, kteří jste přispěli!

2.AV a Eva Klusáčková


24. 4. 2017 15:07
Pozvánka

Zveme vás na charitativní Bazárek, který pořádá 2. AV ve dnech 3. - 5. 5. 2017 ve sborovně školy - v časech přestávek, s rozmanitým sortimentem, za vynikající cenu.

Peněžní výtěžek charitativního Bazárku věnujeme na podporu Mobilního hospicu Sv. Martina, oblastní charita Blansko. O všem ostatním budeme průběžně informovat a už teď se na Vás těšíme.

JUDr. Eva Klusáčková


24. 4. 2017 13:32
Závěrečný prodej JA Firmy "Mr. TOUST"

Studentská JA Firma "Mr. TOUST", založená v rámci výukových aktivit předmětu Aplikovaná ekonomie, uskutečnila 6. 4. 2017 svou poslední výrobní a prodejní akci. O čerstvě upečené toasty – klasický, vegetariánský a pizza toast – byl opět značný zájem, a tak úhrnná částka z celoroční podnikatelské činnosti činí krásných 6 008 Kč.
Studenti se rozhodli tyto vydělané prostředky věnovat formou sponzorského daru žákům a studentům v Ústavu pro tělesně postiženou mládež v Brně na Kociánce.
Sponzorský dar bude předán v měsíci květnu a pak už čeká studenty sepsání výroční zprávy firmy.


Garant akce: Ing. Věra Matějková


21. 4. 2017 13:51
Mezinárodní události a jejich vliv na ekonomiku

Byl to druhý díl projektu, v němž studenti třetího ročníku zahraničního obchodu rozvíjeli kritické myšlení na základě komparace rozličných médií v současné postfaktické éře, a to metodou kooperativního vrstevnického vzdělávání.
JUDr. Eva Klusáčková


21. 4. 2017 13:45
Smlouva je vztah a pacta sunt servanda

Provedl nás se studenty prvního ročníku zahraničního obchodu smluvními vztahy soukromého práva, přes ústavní právo až k radosti a cti střežit duchovní bohatství naší civilizace.
JUDr. Eva Klusáčková


19. 4. 2017 10:51
Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve čtvrtek 30. března studenti z 1. a 2. VK uspořádali již druhým rokem pasování prvňáčků na čtenáře měnínské knihovny. Převlékli se za pohádkové postavy a v čele s princeznou Večernicí pomocí různých aktivit testovali, jak umí prvňáčci číst a psát. Děti podle obrázků hádaly a psaly názvy zvířat, vyráběly si záložky do knih, …

více>>>


11. 4. 2017 10:23
Prezentace marketingových projektů

Dne 10. 4. 2017 proběhla prezentace marketingových projektů zpracovaných studenty studijních skupin 2. P a 2. Q. Zúčastnily se 3 týmy z každé studijní skupiny a jako nejlepší byl vyhodnocen projekt na provozování netradičního baru "JAMI BAR", který zpracovaly studentky 2. P Monika Procházková, Ivana Pitronová, Jana Skryjová a Aneta Urbánková.
Blahopřejeme - Ing. Jana Žáková a PhDr. Dagmar Cardová


10. 4. 2017 14:19
Pozvánka na cyklus přednášek ke Světovému dni sociální práce

Již potřetí si spolu se studentkami a studenty oboru sociální práce různými aktivitami připomínáme SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ PRÁCE. Cílem je prezentovat nová či neotřelá témata našeho oboru. Letos jsme se zaměřily na participativní přístup při práci s klienty a také jsme se rozhodly poskytnout prostor našim absolventkám, které se úspěšně etablovaly v oboru.
více>>>


10. 4. 2017 14:11
Setkání členů ASVSP na Pionýrské

Na Pionýrské se setkali členové ASVSP
Ve čtvrtek 30. 3. 2017 se už tradičně na OA, SOŠk a VOŠ Brno uskutečnila Valná hromada Asociace vzdělavatelů v sociální práci, na které zástupci jednotlivých vyšších odborných a vysokých škol mj. diskutovali o možnostech zvýšení kvality výuky sociálních pracovníků.


4. 4. 2017 09:44
Světový den sociální práce

Světový den sociální práce - "Pět žen na Kilimanjaro"
V rámci oslav Světového dne sociální práce proběhla přednáška Mgr. Radomíry Keršnerové (Národní centrum pro rodinu) "Pět žen na Kilimanjaro" o úspěšné cestě klientek s roztroušenou sklerózou. Garantem akce byla Unie ROSKA.

Další přednáška z cyklu ke Světovému dni sociální práce proběhne 12. 4. 2017 v 10 h, kdy M. Plevová, DiS bude seznamovat studenty 2. ročníku VOŠ SP s problematikou transformace sociálních služeb. Zváni jsou i další zájemci z řad studentů a kolegů.


31. 3. 2017 09:24
Kruh radosti 2017

V březnu jsme se studenty prvních ročníků obou ekonomických oborů uspořádali Konferenci "Kruh radosti", blíže v "Programu společenské odpovědnosti".
Její součástí byla i listopadová sbírka 420 dětských knih.

Eva Klusáčková a Jarmila Hnidáková Pecková


29. 3. 2017 09:20
Březen - měsíc čtenářů

V letošním roce „Březen - měsíc čtenářů“ odstartovali studenti VOŠ, kteří v naší školní knihovně uskutečnili akce pro žáky střední školy. Žáci mohli vytvářet tzv. recykliteraturu, mohli se nechat vyfotit s vtipnými rekvizitami a bublinami s textem,…
Více >>>


27. 3. 2017 13:44
Když to pokazíš, tak se to dá kdykoliv opravit

8. března 2017 navštívili studenti 1. VK v rámci předmětu typologie dokumentů výstavu nazvanou „Když to pokazíš, tak se to dá kdykoliv opravit“. Autorem děl vystavených v Galerii Pitevna na Komenského náměstí 2 je brněnský umělec jménem Timo. Ten je známý především svojí streetartovou tvorbou. Svými krátkými nápisy či básněmi nasprejovanými na různých místech v Brně se snaží přimět kolemjdoucí k zamyšlení nad jejich významem.
Více>>>


23. 3. 2017 09:40
Historie, současnost a budoucnost českého podnikání

V rámci spolupráce Vyšší odborné školy Brno a společnosti ACCONTES s.r.o. se 15. února 2017 uskutečnila přednáška pana Jiřího Novotného, jednatele společnosti na téma „Historie, současnost a budoucnost českého podnikání“. Přednáška byla určena pro 2. ročníky vzdělávacího programu ekonomicko-právní činnost a zahraniční obchod.
Pan Novotný zmapoval historii českého výrobku PORKERT (mlýnek na maso), který obletěl svět a svou úspěšnou cestu skončil až v dnešní době. Zaměřil se na podstatu hospodaření a role hospodáře v podnikatelském prostředí (http://www.accontes.cz/dalsi-prednaska).


23. 3. 2017 09:37
Prezentace vzdělávacích programů VOŠ studentům OA a EL

V rámci propagace vzdělávacích programů ekonomicko-právní činnost, sociální práce a zahraniční obchod se 23. února 2017 uskutečnila prezentace pro studenty OA a EL naší školy. Prezentace byla zaměřena na specifika studia na VOŠ, tj. spojení vzdělání a praxe, možnosti uplatnění po absolvování VOŠ.


17. 9. 2014
Výsledky 1.kola konkurzu na stáž v Anglii

1. 12. 2011
až 1 Prosinec 2012
Blíží se Aerobic Master Class. Favoritkou je Prosserová

Ladný pohyb, krásné dívky, výjimečná atmosféra. Velké výkony soutěžících a uznalý obdiv diváků podpořený zaslouženým potleskem. To je Aerobic Master Class, a ten s letopočtem s dvěma jedničkami na konci už je za dveřmi.

Co nevidět je tu vrchol brněnského středoškolského aerobiku. Hostit ho bude Kotlářská už ve čtvrtek 8. prosince v prostorách školní tělocvičny. Pořádající škola v něm často získává nejvyšší posty a povést by se jí to mohlo i letos díky některé ze šesti slečen, které prošly přes školní kolo. To prověřilo fyzickou kondici šestnácti studentek poslední listopadový den, vítězství si odnesla Kateřina Prosserová z 2.LA. Je tak nejžhavějším želízkem v ohni Kotlářské pro finálový den.

 

Garant akce: Mgr. Hana Nezhodová

 


14. 4. 2011
Děvčata prokázala obratnost a sílu ve šplhu

Nešplhej! Tak tohle slovo v pravém ani v přeneseném slova smyslu určitě nezaznělo ve středu 9. března na Střední škole polygrafické Brno na Jílové ulici. Naopak, přesně o to šlo. Dostaveníčko si tam totiž dalo deset studentských družstev, aby se hned čtyřikrát pokusilo co nejrychleji dostat na čtyři a půl metru dlouhou tyč. Ze čtyř pokusů se dva nejlepší započítávaly. Celé okresní a zároveň i krajské kolo ve šplhu provázela velká vyrovnanost výkonů, která nakonec svědčila i kvartetu z Kotlářské. Adriana Plotzerová ze 4. LA obsadila třetí a Andrea Drápalová z 2. A čtvrtou pozici, přičemž stopky se u jejich nejlepších pokusů zastavily těsně nad hranicí tří vteřin. Časy Lucie Saskové ze 4. LB stačily na šestou příčku, a to v celkovém zúčtování společně s Kateřinou Řešetkovou z 1. LA znamenalo pro tým výborné druhé místo v okresním a čtvrté v krajském kole!

 

Garant akce: Mgr. Iva Smejkalová, sekce TEV


1. 3. 2011
Sérii cizojazyčných soutěží uzavřela francouzština

Po angličtinářích a příznivcích němčiny má svého vítěze na Kotlářské i francouzská trikolóra. Tedy přesněji řečeno libozvučný jazyk území, které představuje. V pondělí 21. února v učebně 610 si dala dostaveníčko pořádná hromada studentů, kterým není francouzština cizí. Vítěze určilo tříhodinové zápolení. V seznamu přihlášených figurovalo pět tříd (3.A, 3.LA, 2.B, 2.C a 2.LA), celkem jedenačtyřicet lidí ve tří až čtyřčlenných skupinách. Prozkoušeli své jazykové kompetence v gramatickém testu, poslechu i konverzaci.

Na pomyslný francouzský trůn usedly Lucie Kalinová, Sabina Černá a Veronika Cirbusová z 2.C. Druhé místo obsadilo trio z 2.B Zaya Tsevelnyam, Veronika Tesařová a Tereza Kroupová. „Bronzový“ stupínek patří kvartetu Lucie Velanová, Silvie Kratochvílová, Veronika Bukovská a Martina Martinů. Vstupenky na městské kolo 24. března jsou ovšem jen pro dvě jednotlivkyně a jejich vlastníky se po zásluze staly Lucie Kalinová a Zaya Tsevelnyam.

 

Garant akce: Mgr. Renata Drápalová, Mgr. Světlana Nejezchlebová


Archiv aktualit
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena