Cesta za poznáním vězeňského prostředí (květen 2024)

Dne 13. května proběhla exkurze 1. SPA do Vazební věznice a ÚPVZD v Brně – Bohunicích. Tato návštěva poskytla všem zúčastněným unikátní příležitost nahlédnout do vězeňského prostředí. Program akce byl vskutku velmi zajímavý, poučný a inspirativní. 

Na začátku shlédly účastnice prezentaci o Vazební věznici a ÚPVZD Brno, která jim zprostředkovala důležité informace o prostředí, pravidlech a programových nabídkách věznice. Vyslechly si také výklad personalistky. Během této části exkurze se studentky dozvěděly o náborových kampaních a personální politice ve vězeňském systému. Následně se v rámci preventivního programu zúčastnily besedy s odsouzeným na téma „Drogy nemají happyend“. Tato beseda byla velice poutavá. Nabídla přítomným hlubší vhled do problematiky vězeňství a přinesla jim důležité informace pro jejich budoucí profesi v oblasti sociální práce. Nakonec měly všechny zúčastněné jedinečnou šanci navštívit prostory samotné věznice. Rozsáhlá prohlídka věznice jim umožnila lépe porozumět každodennímu životu vězňů. Získaly díky ní povědomí o tom, jaké je prostředí věznic a pochopily pracovní kontext sociálních pracovníků.

Za vše mluví vyjádření samotných studentek 1. SPA: „Jsme vděčné za tuto jedinečnou příležitost a věříme, že získané poznatky a zkušenosti nám pomohou ve studiu i v naší budoucí profesní dráze.“

Garant akce: Mgr. Bc. Regina Hronová

Galerie