Mezinárodní středoškolský Moot Court

V pátek 17. 5. 2024 se na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konalo finále mezinárodního středoškolského Moot Courtu – soutěže v simulovaném soudním jednání. Do tohoto finále postoupilo 6 týmů zastupujících žalobkyni a 6 týmů zastupujících stát. Mezi 6 nejlepších zástupců státu se probojoval, resp. „proargumentoval“ tým naší školy, konkrétně děvčata ze třídy 3.LB ve složení Barbora Bučková, Natálie Nováková a Martina Skulínková. Přestože dívky finále nevyhrály, zaslouží si velkou gratulaci a poděkování za reprezentaci školy. Velký dík patří také zbývajícím dvěma týmům ze tříd 3.C (Jakub Odehnal a Jan Krejčí) a 3.A (Adéla Pavlasová) za účast v oblastním kole. Gratulaci a poděkování za reprezentaci školy od pana ředitele si žáci vyslechli ve středu 19. 6. 2024.

Celá soutěž začala již v polovině ledna a poprvé se zúčastnila OA a VOŠ Brno, Kotlářská. Nutno podotknout, že termín a náročnost soutěže vyloučila týmy maturitních ročníků (z důvodu přípravy na maturitní zkoušku). Proto byly osloveni žáci 3. ročníků, které předmět Občanské právo teprve čeká. V rámci přihlášky se týmy seznámily se skutkovým stavem – tedy se situací, kterou bude soud rozhodovat. Poté si mohly vybrat, zda budou zastupovat žalobkyni (s požadavkem na právní uznání nebinarity), nebo stát.

Do oblastního kola postoupily všechny týmy. V této fázi jim byl přidělen mentor z řad studentů Právnické fakulty MU, který jim pomáhal s rozšířením a právní argumentací jejich podání pro oblastní kolo. Týmy se v rámci soutěže zúčastnily výukového bloku na fakultě, kde jim byl poskytnut teoretický základ pro jejich přípravu. Týmy věnovaly přípravě mnoho svého volného času. Oblastní kolo za stranu státu vyhrály dívky ze 3.LB, hoši ze 3.C skončili druzí jako náhradníci na straně žalobkyně.

O úspěchu ve finálovém kole jsem psala již výše. Děvčata berou celou svoji účast jako dobrou zkušenost a tak trochu si pohrávají s myšlenkou, že by se zúčastnily i příští rok a třeba zaútočily na vítězství.

Garantem akce Ing. Mgr. Barbora Dvořáková a předmětová komise SVZ

Galerie