Poznáváme správní právo v reálném světě (květen 2024)

V modulu Správní právo na VOŠ jsme se studujícími 1.EPB i 1.EPA realizovali na začátku května 7 dvouhodinových workshopů na zvláštní úseky státní správy. V rámci kooperativního vzdělávání studentské týmy na workshopy připravily prezentace organizace a činnosti jednotlivého úseku, např. Úřadu práce, Policie ČR, Armády ČR, Hasičského zákonného sboru apod. Studentky a studenti si vzájemně také předávali formativní hodnocení jednotlivých vystoupení. Součást prezentace představoval i záznam z jejich návštěvy úřadu či instituce daného úseku, kde vedli strukturovaný rozhovor s odborníkem tam pracujícím. Mohli tak studentkám a studentům nabídnout neocenitelné zkušenosti a praktické pohledy, které z pouhé teorie nezískají. Dané interakce nejenže rozšiřují porozumění studentů a studentek danému právnímu oboru, ale také poskytují cenné sítě kontaktních osob a mentorů v oblasti, která může být pro jejich budoucí kariéru klíčová. Dvěma týmům se povedlo zajistit i přímo hostování odborníků z praxe při prezentaci ve škole. Vše výše uvedené vedlo k hlubšímu pochopení problematiky správního práva a efektivnější přípravě na profesní život.

Garantka akce: JUDr. Eva Klusáčková