Přehled tříd a třídních učitelů

Přehled tříd SŠ, třídních učitelů a rozmístění do kmenových učeben
Denní studium: OA, EL, IS
  1. A  Mgr. Lojdová Martina  305
  1. B  Ing. Tlaskalová Eva  311
  1. C  Mgr. Slonková Anna  412
  1. D  Ing. Staňková Hana  314
  1. K  Mgr. Šubová Martina  101
  1. LA  Ing. Růžičková Lenka  707
  1. LB  Mgr. Kuchař Jan  117
  2. A  Mgr. Vašíčková Marcela  313
  2. B  Ing. Kovaříková Lenka  312
  2. C  Mgr. Vranková Petra  411
  2. D  Mgr. Křížová Kateřina  315
  2. LA  Mgr. Křenková Soňa   112
  2. LB  Mgr. Hebelková Radka  608
  2. K  Mgr. Králová Romana  101
  3. A  Mgr. Minaříková Miroslava  415
  3. B  Mgr. Dobošiová Michaela  413
  3. C  Mgr. Pelánková Klára  310
  3. D  Ing. Skálová Martina  306
  3. L  Ing. Peňásová Alena  709
  3. K  Mgr. Smutná Miroslava  117
  4. A  Mgr. Pelcl Jakub  302
  4. B  PhDr. Jitka Vopelková  303
  4. C  Ing. Zbořilová Ivana  414
  4. D  Mgr. Butala Tomáš  416
  4. L  Mgr. Tetek Richard  610
  4. K  Mgr. Blažejová Michaela  103

Souhrn tříd

Celkem:
26 tříd denního studia

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena