INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2021-2022

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

60 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 


Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura a z písemného testu z předmětu Matematika.

Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut.
Písemný test z předmětu Matematika trvá 70 minut.

Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.

Uchazeč koná písemný test z předmětu Český jazyk a literatura a písemný test z předmětu Matematika dvakrát. (Podruhé na škole, která je na přihlášce uvedena jako druhá.) Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na jeden obor vzdělání je možné podat pouze jednu přihlášku. Obě přihlášky mohou být podány na jednu školu, ale pro jiné obory vzdělání (např. obor vzdělání Obchodní akademie a obor vzdělání Ekonomické lyceum).

Součástí celkového hodnocení přijímacího řízení jsou: 

1. výsledky jednotné přijímací zkoušky – součet bodů z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky

2. výsledky vzdělávání uchazeče na základní škole – bodové hodnocení vysvědčení za I. pololetí 9. třídy

3. účast na olympiádách, soutěžích a projektech v okresním, krajském nebo republikovém kole v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, biologie, chemie, dějepis, občanská výchova a základy společenských věd, doložená prokazujícím dokladem při podání přihlášky

4. zájem o studium na OA, SOŠK a VOŠ Brno, p. o. – uchazeč podá obě přihlášky na naši školu, např. na obor vzdělání Obchodní akademie a na obor vzdělání Ekonomické lyceum

HODNOCENÍ JEDNOTNÉ ZKOUŠKY SE NA CELKOVÉM HODNOCENÍ SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ UCHAZEČEM PODÍLÍ 60 %. 

Termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2021.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
1. termín:                   12. dubna 2021
2. termín:                   13. dubna 2021 

Podrobná kritéria budou zveřejněna do 31. ledna 2021 na webových stránkách školy.

Uchazeči mohou absolvovat přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce (CERMAT) z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika.  Bližší informace k organizaci přípravných kurzů budou zveřejněny do 15. listopadu 2020.

Akce pořádané pro žáky nejen devátých tříd základních škol: 

"Odpoledne na Kotlandě"

(čtvrtek 21. ledna 2021, 15:00 - 18:00 h.)

"Fantastický svět informací"

Obsahem zaměřeno především pro zájemce o obory vzdělání:

Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Informační služby 
( Knihovnictví a informační služby)

Cílem akcí je, aby žáci základních škol poznali prostředí školy, zasoutěžili si,
vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto, seznámili se s učiteli a žáky naší školy. 

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena