INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2020-2021

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

60 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Informační služby

Termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2020.


Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
1. termín:                   14. dubna 2020
2. termín:                   15. dubna 2020

- - - - - 

Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce (CERMAT) z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika jsou již naplněny. 

Rozvrh přípravných kurzů

Den otevřených dveří:
28. listopad 2019 (čtvrtek, 15:00 h.)
18. leden 2020 (sobota, 10:00-16:30 h.)

Akce pořádané pro žáky nejen devátých tříd základních škol: 

Obsahem zaměřeno především pro zájemce o obory vzdělání:

Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Informační služby 
( Knihovnictví a informační služby)

Cílem akcí je, aby žáci základních škol poznali prostředí školy, zasoutěžili si,
vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto, seznámili se s učiteli a žáky naší školy. 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.