INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2022-2023

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

60 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura a z písemného testu z předmětu Matematika.

Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut.

Písemný test z předmětu Matematika trvá 70 minut.

Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.

Uchazeč koná písemný test z předmětu Český jazyk a literatura a písemný test z předmětu Matematika dvakrát. (Podruhé na škole, která je na přihlášce uvedena jako druhá.) Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na jeden obor vzdělání je možné podat pouze jednu přihlášku. Obě přihlášky mohou být podány na jednu školu, ale pro jiné obory vzdělání (např. obor vzdělání Obchodní akademie a obor vzdělání Ekonomické lyceum).

Součástí celkového hodnocení přijímacího řízení jsou:

1. výsledky jednotné přijímací zkoušky – součet bodů z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky

2. výsledky vzdělávání uchazeče na základní škole

3. účast na olympiádách, soutěžích a projektech v okresním, krajském nebo republikovém kole v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, biologie, chemie, dějepis, občanská výchova a základy společenských věd, doložená prokazujícím dokladem při podání přihlášky

4. zájem o studium na OA a VOŠ Brno, Kotlářská, p. o. – uchazeč podá obě přihlášky na naši školu, např. na obor vzdělání Obchodní akademie a na obor vzdělání Ekonomické lyceum

HODNOCENÍ JEDNOTNÉ ZKOUŠKY SE NA CELKOVÉM HODNOCENÍ SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ UCHAZEČEM PODÍLÍ 60 %.

Termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2022.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
1. termín:                   12. dubna 2022
2. termín:                   13. dubna 2022

Podrobná kritéria budou zveřejněna do 31. ledna 2022 na webových stránkách školy.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Uchazeči mohou absolvovat prezenční přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce (CERMAT) z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika.

Rozvrh kurzů (pdf, 209 kB)

Přihláška (doc, 47 kB)
Vyplněnou přihlášku je nutné poslat na e-mail: pripravnekurzy@oabrno.cz.

Kurzovné je možné zaplatit:

  • bezhotovostně na účet školy 6876330247/0100; variabilní symbol 2022, zpráva pro příjemce jméno a příjmení účastníka kurzu;
  • v hotovosti kancelář č. 609.

V případě, že epidemiologická situace omezí pořádání prezenčních kurzů, jsem připraveni na nezbytně dlouhou dobu přejít na distanční formu výuky pro všechny skupiny prezenčních kurzů.

Kurzovné z předmětu Český jazyk a literatura činí 1 200 Kč.
Kurzovné z předmětu Matematika činí 1 500 Kč.
Kurzovné za oba předměty Český jazyk a literatura a Matematika činí 2 500 Kč.

Informace: Jana Krejčová, e-mail: pripravnekurzy@oabrno.cz, tel: 518 632 410

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena