INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2020-2021

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

60 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut. Písemný test z předmětu Matematika trvá 70 minut.
Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.

Uchazeč koná písemný test z předmětu Český jazyk a literatura a písemný test z předmětu Matematika dvakrát. (Podruhé na škole, která je na přihlášce uvedena jako druhá.) Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na jeden obor vzdělání je možné podat pouze jednu přihlášku. Obě přihlášky mohou být podány na jednu školu, ale pro jiné obory vzdělání (např. obor vzdělání Obchodní akademie a obor vzdělání Ekonomické lyceum).

Součástí celkového hodnocení přijímacího řízení jsou:

  • výsledky jednotné přijímací zkoušky – součet bodů z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky
  • výsledky vzdělávání uchazeče na základní škole – bodové hodnocení vysvědčení za I. pololetí 9. třídy
  • účast na olympiádách, soutěžích a projektech v okresním, krajském nebo republikovém kole v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, biologie, chemie, dějepis, občanská výchova a základy společenských věd, doložená prokazujícím dokladem při podání přihlášky
  • zájem o studium na OA, SOŠK a VOŠ Brno, p. o. – uchazeč podá obě přihlášky na naši školu, např. na obor vzdělání Obchodní akademie a na obor vzdělání Ekonomické lyceum 

HODNOCENÍ JEDNOTNÉ ZKOUŠKY SE NA CELKOVÉM
HODNOCENÍ SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ UCHAZEČEM PODÍLÍ 60 
%.

Termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2019.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
1. termín:                   14. dubna 2020
2. termín:                   15. dubna 2020

Podrobná kritéria budou zveřejněna do 31. ledna 2020 na webových stránkách školy.

- - - - - 

Uchazeči mohou absolvovat přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce (CERMAT) z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika. Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat společně se zaplacením kurzovného do 18. ledna 2020 v kanceláři č. 609.

Kurzovné z předmětu Český jazyk a literatura činí 650 Kč.
Kurzovné z předmětu Matematika činí 750 Kč. 

Bližší informace podá Hana Šmerková
e-mail: smerkova@oabrno.cz, tel.: 541 321 338

Přihláška k přípravným kurzům

Rozvrh přípravných kurzů

Dny otevřených dveří:
28. listopad 2019 (čtvrtek, 15:00 h.)
18. leden 2020 (sobota, 10:00-16:30 h.)

23. ledna 2020 pořádáme pro žáky devátých tříd základních škol propagační akci 

Cílem akce je, aby žáci základních škol poznali prostředí školy, zasoutěžili si, vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto, seznámili se s učiteli a žáky naší školy. 

Program akce:

  1. Soutěž „O nejlepší ekonomický mozek ZŠ“ (vědomostní kvíz zaměřený na ekonomická témata, týmové zpracování projektu z oblasti finanční gramotnosti).
  2. Přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky připravené vyučujícími naší školy.
  3. Seznámení s činností cvičných firem, působících na naší škole.

V každé učebně je vybrán nejúspěšnější žák a zároveň je vyhodnocen nejúspěšnější žák celé soutěže, kterému předává hodnotnou cenu ředitel školy. Každý účastník akce obdrží osvědčení o absolvování. 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.