INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2020-2021

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

60 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 
 

Uchazeči mohou i ve školním roce 2019/2020 absolvovat přípravné kursy k jednotné přijímací zkoušce
z předmětů český jazyk a literatura a z předmětu matematika.
Kurzy budou probíhat v období leden - duben 2020.
Bližší nformace budou zveřejněny do konce měsíce října.

 Dne 23. ledna 2021 se koná pro žáky 9. tříd ZŠ akce 
ODPOLEDNE NA KOTLANDĚ.

Dny otevřených dveří:
28. listopad 2019 (čtvrtek, 15:00 h.)
18. leden 2020 (sobota, 10:00-16:30 h.)

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.