INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2021-2022

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

60 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 


Všichni uchazeči konají školní přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura a z písemného testu z předmětu Matematika.

Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na jeden obor vzdělání je možné podat pouze jednu přihlášku. Obě přihlášky mohou být podány na jednu školu, ale pro jiné obory vzdělání (např. obor vzdělání Obchodní akademie a obor vzdělání Ekonomické lyceum).

Součástí celkového hodnocení přijímacího řízení jsou: 

1. výsledky školní přijímací zkoušky – součet bodů z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky

2. výsledky vzdělávání uchazeče na základní škole – bodové hodnocení vysvědčení za I. pololetí 8. a 9. třídy

3. účast na olympiádách, soutěžích a projektech v okresním, krajském nebo republikovém kole v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, biologie, chemie, dějepis, občanská výchova a základy společenských věd, doložená prokazujícím dokladem při podání přihlášky

4. zájem o studium na OA, SOŠK a VOŠ Brno, p. o. – uchazeč podá obě přihlášky na naši školu, např. na obor vzdělání Obchodní akademie a na obor vzdělání Ekonomické lyceum

Termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2021.

Školní přijímací zkouška 1. termín 15. dubna 2021, 2. termín 16. dubna 2021. 

Podrobná kritéria budou zveřejněna do 31. ledna 2021 na webových stránkách školy.

 Přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce (CERMAT)
z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika

Uchazeči mohou absolvovat prezenční přípravné kurzy k jednotné přijímací zkoušce (CERMAT) z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika. Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat společně se zaplacením kurzovného do 16. ledna 2021 v kanceláři č. 609.

V případě, že epidemiologická situace omezí pořádání prezenčních kurzů, jsme připraveni  na nezbytně dlouhou dobu přejít na distanční formu výuky pro všechny skupiny prezenčních kurzů.

Kurzovné z předmětu Český jazyk a literatura činí 650 Kč.
Kurzovné z předmětu Matematika činí 750 Kč. 

Bližší informace podá Hana Šmerková
e-mail: smerkova@oabrno.cz, tel.: 518 632 417

Soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ - ekonomie, účetnictví, marketing, reklama.

Akce připravovaná pro žáky nejen devátých tříd základních škol: 

"Fantastický svět informací"

Informační služby 
( Knihovnictví a informační služby)

Cílem akcí je, aby žáci základních škol poznali prostředí školy, zasoutěžili si,
vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto, seznámili se s učiteli a žáky naší školy. 

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena