INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2019-2020

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

30 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 

Pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněno 30. dubna 2019 na nástěnce ve vestibulu školy od 13:00 h a na webové stránce - www.oabrno.cz od 15: h. Uchazeč je identifikován pod registračním číslem.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí budou zákonným zástucům po předložení dokladu totožnosti vydávána na studijním oddělení školy v úterý 30. dubna 2019 od 13:00 h do 17:00 h a ve čtvrtek 2. května 2019 od 8:00 do 15:00 h. Nezvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou.

Kriteria přijímacího řízení:
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum
Informační služby

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.