INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2022-2023

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

60 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:
Obchodní akademie (pdf, 397kB)
Ekonomické lyceum (pdf, 397kB)
Informační služby (pdf, 400kB)

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura a z písemného testu z předmětu Matematika.

Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut.

Písemný test z předmětu Matematika trvá 70 minut.

Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.

Uchazeč koná písemný test z předmětu Český jazyk a literatura a písemný test z předmětu Matematika dvakrát. (Podruhé na škole, která je na přihlášce uvedena jako druhá.) Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na jeden obor vzdělání je možné podat pouze jednu přihlášku. Obě přihlášky mohou být podány na jednu školu, ale pro jiné obory vzdělání (např. obor vzdělání Obchodní akademie a obor vzdělání Ekonomické lyceum).

Termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2022.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:
1. termín:                   12. dubna 2022
2. termín:                   13. dubna 2022

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena