INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Počet přijímaných uchazečů v denní formě vzdělávání pro školní rok 2019-2020

63-41-M/02, Obchodní akademie

        120 uchazečů

 

78-42-M/02, Ekonomické lyceum

30 uchazečů

 

72-41-M/01, Informační služby

30 uchazečů

 

Všichni uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut.
Písemný test z předmětu Matematika trvá 70 minut.

Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.

Uchazeč koná písemný test z předmětu Český jazyk a literatura a písemný test z předmětu Matematika dvakrát. (Podruhé na škole, která je na přihlášce uvedena jako druhá.) Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na jeden obor vzdělání je možné podat pouze jednu přihlášku. Obě přihlášky mohou být podány na jednu školu, ale pro jiné obory vzdělání (např. obor vzdělání Obchodní akademie a obor vzdělání Ekonomické lyceum).

Součástí celkového hodnocení přijímacího řízení jsou:

1. výsledky jednotné přijímací zkoušky – součet bodů z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky

2. výsledky vzdělávání uchazeče na základní škole – bodové hodnocení vysvědčení za I. pololetí 9. třídy

3. účast na olympiádách, soutěžích a projektech v okresním, krajském nebo republikovém kole v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, biologie, chemie, dějepis, občanská výchova a základy společenských věd, doložená prokazujícím dokladem při podání přihlášky

4. zájem o studium na OA, SOŠK a VOŠ Brno, p. o. – uchazeč podá obě přihlášky na naši školu, např. na obor vzdělání Obchodní akademie a na obor vzdělání Ekonomické lyceum

HODNOCENÍ JEDNOTNÉ ZKOUŠKY SE NA CELKOVÉM HODNOCENÍ SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ UCHAZEČEM PODÍLÍ 60 %.

Termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2019.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky
1. termín:    12. dubna 2019
2. termín:    15. dubna 2019

Podrobná kritéria budou zveřejněna do 31. ledna 2019 na webových stránkách školy.

Přípravné kurzy
Uchazeči se mohou přihlásit k přípravným kurzům k jednotné přijímací zkoušce (CERMAT) z předmětu Český jazyk a literatura a z předmětu Matematika.
Hlavním cílem kurzů je seznámit žáky s typy úloh a strategií jejich řešení. Na závěr žáci absolvují přijímací zkoušky nanečisto.
Přihláška zde ...
Rozvrh přípravných kurzů zde …

Bližší informace k přípravným kurzům:
Hana Šmerková
e-mail: smerkova@oabrno.cz, tel.: 541 321 338

Naše škola pořádá každoročně v měsíci lednu pro žáky 9. tříd základní škol

"ODPOLEDNE NA KOTLANDĚ"...

Cílem akce je představit žákům studijní obory, seznámit je s prostředím školy, se žáky a učiteli.

Program akce:

  • Soutěž "O nejlepší ekonomický mozek ZŠ" (dvě části)
  • Prezentace cvičných a fiktivních firem
  • Přijímací zkoušky nanečisto

Dny otevřených dveří:
29. 11. 2018 (čtvrtek, 15:00-18:00) 
12. 01. 2019 (sobota, 10:00-16:30)

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.