Projekt „Jiskra a služba“ (únor až květen 2024)

Naše nová iniciativa, projekt „Jiskra a služba“, byla klíčová pro studenty a studentky modulů Soukromé právo a Správní právo v terciárním vzdělávání. Projekt se zaměřil na podporu osobnostního a sociálního rozvoje studentů a studentek skupiny 1.EPA z VOŠ. Kladl si za cíl vybavit studující nejen teoretickými znalostmi, ale také praktickými dovednostmi a návyky, které podporují kreativitu a samostatnost při řešení odborných problémů nejen ve státní správě. Naše výukové metody akcentovaly hodnotové terciární vzdělávání, které jde nad rámec pouhého učení faktů. Věříme totiž, že jen hodnotové vzdělávání má formativní charakter a umožňuje vytvářet žádoucí vzorce chování, které studující mohou aplikovat v praxi. Propojením modulů Správního práva, Soukromého práva s ústavním právem jsme usilovali o komplexní pochopení problematiky v širších vztazích a souvislostech. Daný hodnotový rámec umožnil studujícím nejen nabýt teoretické znalosti, ale i získat motivační stimul a jiskru, ať už se rozhodnou pro podnikání, nebo kariéru ve státní správě. Projekt využíval inovativní vzdělávací nástroje jako je projektová výuka, zážitková pedagogika, propojení formálního a neformálního vzdělávání a aktivizující metody. Celkový rozsah vzdělávacího projektu „Jiskra a služba“ OP JAK pokryl 32 hodin od února do května 2024.

Garantka akce: JUDr. Eva Klusáčková