PROJEKTY

Na naší škole se žáci mohou zapojit do následujících projektů, které přispívají
k rozvoji jazykových, komunikačních, odborných a matematických dovedností žáků:

Studium bez hranic - Erasmus+Naše škola obdržela akreditaci programu Erasmus+ do roku 2027, takže naši žáci a studenti mají každoročně možnost účastnit se dvoutýdenních stáží v Dublinu s desetidenní odbornou praxí ve firmách.


Firemní praktikum - Heilbronn

V projektu Firemní praktikum spolupracujeme s německou školou Wirtschaftsgymnasium Andreas-Schneider Schule v Heilbronnu.  Jedná  se o výměnný pobyt v rodinách a odbornou praxi ve vybraných  německých  firmách.




Masarykova univerzita - partnerství ve vzděláváníSpolupracujeme také s brněnskými  vysokými školami, v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů s Mendelovou univerzitou v Brně. V rámci projektu partnerství ve vzdělávání s Masarykovou univerzitou se žáci i pedagogové mohou účastnit přednášek, prezentací a seminářů.



V předmětu cvičná firma jsou žáci zapojeni do projektu JA Firma, založí reálnou obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele. JA Firma umožňuje žákům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci.



ČASOPIS „ŽLUTÝ“ -
od února letošního roku navázala naše škola spolupráci s časopisem Žlutý, který vydává skupina STUDENT AGENCY podnikatele Radima Jančury pro svoje klienty ve vlacích a autobusech RegioJet v celé České a Slovenské republice.

  

 

  

Již od roku 1992 nepřetržitě probíhá spolupráce s vídeňskou školou „Schulen des BFI Wien. Během dlouholeté spolupráce jsme se zapojovali do různých programů a projektů (Leonardo da Vinci, Erasmus+, EdTRANS, EdTWIN), velmi nám však záleží na kontinuitě našich setkání, takže vzájemné návštěvy se vždy odehrávaly a odehrávají i mimo rámec uvedených projektů. 

 

 

V předmětu fiktivní firma jsou žáci zapojeni do sítě fiktivních firem v České republice, které koordinuje Centrum fiktivních firem v Praze. CEFIF funguje pod záštitou Národního ústavu pro vzdělávání. Žáci vedou fiktivní firmu, která pracuje pod vedením učitele a účastní se veletrhů fiktivních firem.

 

 FINANČNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL - Projekt společnosti yourchance o.p.s., který pomáhá vytvářet finančně gramotné školy, pozvednout kvalitu výuky finanční gramotnosti.

 

 

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena