PROJEKTY

Na naší škole se žáci mohou zapojit do následujících projektů, které přispívají
k rozvoji jazykových, komunikačních, odborných a matematických dovedností žáků:

Opětovně se nám podařilo získat finanční prostředky z programu Erasmus+, kde v rámci projektu Studium bez hranic mají naši žáci možnost se účastnit dvoutýdenní stáže v Londýně s desetidenní odbornou praxí ve firmách.


V projektu Firemní praktikum spolupracujeme s německou školou Wirtschaftsgymnasium Andreas-Schneider Schule v Heilbronnu.  Jedná  se o výměnný pobyt v rodinách a odbornou praxi ve vybraných  německých  firmách.
Spolupracujeme také s brněnskými  vysokými školami, v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů s Mendelovou univerzitou v Brně. V rámci projektu partnerství ve vzdělávání s Masarykovou univerzitou se žáci i pedagogové mohou účastnit přednášek, prezentací a seminářů.V předmětu cvičná firma jsou žáci zapojeni do projektu JA Firma, založí reálnou obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele. JA Firma umožňuje žákům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci.ČASOPIS „ŽLUTÝ“ -
od února letošního roku navázala naše škola spolupráci s časopisem Žlutý, který vydává skupina STUDENT AGENCY podnikatele Radima Jančury pro svoje klienty ve vlacích a autobusech RegioJet v celé České a Slovenské republice.

  

Matematika je předmětem, ve kterém má stále větší počet žáků problémy. Tyto problémy se projevují hlavně při přechodu ze ZŠ. Protože je matematika maturitním předmětem a hraje důležitou roli i při vysokoškolském studiu ekonomických oborů, snaží se naše škola situaci včas řešit. Ve školním roce 2019/2020 je na naší škole organizován kurz „Nebojte se matematiky“. Cílem kurzu je prohlubování a upevňování teoretických i praktických vědomostí právě probíraného učiva matematiky. 

  

Již od roku 1992 nepřetržitě probíhá spolupráce s vídeňskou školou „Schulen des BFI Wien. Během dlouholeté spolupráce jsme se zapojovali do různých programů a projektů (Leonardo da Vinci, Erasmus+, EdTRANS, EdTWIN), velmi nám však záleží na kontinuitě našich setkání, takže vzájemné návštěvy se vždy odehrávaly a odehrávají i mimo rámec uvedených projektů. 

 

 

V předmětu fiktivní firma jsou žáci zapojeni do sítě fiktivních firem v České republice, které koordinuje Centrum fiktivních firem v Praze. CEFIF funguje pod záštitou Národního ústavu pro vzdělávání. Žáci vedou fiktivní firmu, která pracuje pod vedením učitele a účastní se veletrhů fiktivních firem.

 

 FINANČNÍ GRAMOTNOST DO ŠKOL - Projekt společnosti yourchance o.p.s., který pomáhá vytvářet finančně gramotné školy, pozvednout kvalitu výuky finanční gramotnosti.

 

 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.