Harmonogram školního roku

 Akce   Termín

 Začátek školního roku   

  1. září 2021

 Podzimní prázdniny

  27. – 29. října 2021

 Vánoční prázdniny

  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

 Zimní hodnotící období

  3. – 21. ledna 2022

 Pololetní prázdniny

  4. února 2022

 Zahájení výuky v letním semestru

  31. ledna 2022

 Jarní prázdniny

  7. 3. – 13. 3. 2022

 Velikonoční prázdniny

  14. dubna 2022

 Letní hodnotící období pro 3. ročník

  16. 5. – 3. 6. 2022

 Letní hodnotící  období pro 1. a 2. ročník

  30. 5. – 24. 6. 2022

 Absolutoria

  13. – 23. 6. 2022

Hlavní prázdniny

  1. 7. – 31. 8. 2022Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena