Harmonogram školního roku

 Akce   Termín

 Začátek školního roku   

  1. září 2020

 Podzimní prázdniny

  29. - 30. října 2020

 Vánoční prázdniny

  23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

 Zimní hodnotící období

  6. - 28. ledna 2021

 Pololetní prázdniny

  29. ledna 2021

 Zahájení výuky v letním semestru

  1. února 2021

 Jarní prázdniny

  22. 2. - 28. 2. 2021

 Velikonoční prázdniny

  1. dubna 2021

 Letní hodnotící období pro 3. ročník

  17. 5. – 4. 6. 2021

 Letní hodnotící  období pro 1. a 2. ročník

  31. 5. - 24. 6. 2021

 Absolutoria

  14. – 25. 6. 2021

Hlavní prázdniny

  1. 7. - 31. 8. 2021Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | OA, SOŠK a VOŠ Brno | Všechna práva vyhrazena