Sbírka Bílá pastelka (říjen 2023)

Ve dnech 9. – 10. října proběhla u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již tradiční celorepubliková sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých v České republice. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR a spočívá v prodeji bílých pastelek, jakožto symbolu bílé slepecké hole. V roli dobrovolníků a dobrovolnic se do této sbírky ochotně zapojili téměř všichni studující studijních skupin 1. SPA a 1. SPB vzdělávacího programu Sociální práce a společně věří, že výtěžek sbírky bude úctyhodný.

Výtěžek je směřován organizacím pomáhajícím lidem se zrakovým postižením.

Všem dobrovolníkům a dobrovolnicím patří velký dík za pomoc při zajištění této sbírky.

Garantka akce: Mgr. Bc. Regina Hronová

Galerie