„Verba docent, exempla trahunt“

Praktické zkušenosti, networking a budování profesních vztahů, inovace a výměna nápadů, vytváření silného školního komunitního ducha a zpětná vazba pro školu představují vzájemně obohacující klíčové mnohostranné výhody propojení absolventů a absolventek vyšší odborné školy se současnými studujícími a jejich zapojení do přednášek a debat na škole.

A přesně to bylo důvodem pro uspořádání prvního setu 6 hodin přednášek s prezentacemi našich absolventek o jejich práci v oblasti veřejné správy, čili pro problematiku modulu Správní právo a modulu Právo II., oba na VOŠ. Ve spolupráci s Nikol Varmužovou Dis. et Dis. pro 1.EPA a Mgr. Lenkou Jiřičnou pro 1.EPA a 1.SPA ve dnech 3. 4., 17. 4. a 18. 4. 2024.

Garantka akce: JUDr. Eva Klusáčková