Školní poradenské pracoviště

Pedagogové v oblasti výchovného poradenství a prevence

Mgr. Lenka Motková - vedoucí ŠPP

výchovný poradce pro SŠ obory vzdělání:

  • obchodní akademie
  • ekonomické lyceum
  • informační služby

výchovný poradce pro VOŠ, vzdělávací program:

  • informační služby a knihovnictví
  • ekonomicko-právní činnost
  • sociální práce
  • zahraniční obchod

Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro všechny studenty: středa 13.00-14.00, pátek 8.00-11.00, individuální konzultace dle domluvy, kabinet č. 325

Mgr. Martina Šubová

školní metodik prevence

Konzultační hodiny: středa 9.00-10.00 h., kabinet 109. Individuální konzultace dle osobní domluvy

Mgr. Ondřej Mikauš

školní psycholog

Konzultační hodiny: pondělí a středa 8.30-15.00, kabinet č. 431. Mohou využít i studenti VOŠ

Asistenti pedagoga:


Dagmar Čižmářová Vůjtová
Mgr. Bc. Irena Hájková

Linka důvěry

Pro všechny žáky a studenty je k dispozici linka důvěry: duvera@oabrno.cz