Ekonomicko-právní činnost

Ekonomicko-právní činnost 

Kód vzdělávacího programu 68-41-N/03
Délka studia tříleté
Způsob ukončení absolutorium, titul DiS.
Forma vzdělávání denní
Školné 1 250 Kč/semestr
Podmínky přijetí ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

Organizace vzdělávání:

 • pro školní rok 2024/2025 již nebudeme otevírat dálkovou formu vzdělávání vzdělávacího programu Ekonomicko-právní činnost,
 • vzdělávání v rámci denní formy vzdělávání probíhá od pondělí do pátku dle aktuálního rozvrhu,
 • konzultace dálkové formy vzdělávání probíhají každý pátek odpoledne v čase od 13:20 hodin, asi dvakrát za semestr je výuka naplánována také na sobotu dle aktuálního rozvrhu.

Charakteristika vzdělávacího programu

 • praktická orientace a důraz na využití teoretických poznatků v ekonomické, právní a administrativní oblasti
 • nezbytný teoretický základ z oblasti soukromého práva, pracovního práva, DPH, daně z příjmu a ostatních přímých daní, účetnictví, podnikové ekonomiky, finančního řízení
 • výuka cizího jazyka pro hospodářskou praxi s možností složit mezinárodně uznávaný certifikát
 • zpracování případových studií a projektů
 • vysoký podíl odborné praxe (18 týdnů u denního studia)
 • učební plán (pdf) pro denní studium
 • učební plán (pdf) pro dálkové studium

Odborné kompetence absolventa

 • vysoká úroveň právního vědomí
 • efektivní spolupráce na tvorbě právních dokumentů, orientace v obchodně právní problematice
 • zpracování daňových přiznání a optimalizace daňové povinnosti poplatníka
 • zpracování účetní agendy alespoň v jednom účetním programu
 • velmi dobré znalosti anglického jazyka a dalšího volitelného jazyka (německého, francouzského a ruského jazyka)
 • kompetence a profil absolventa (pdf)

Možnosti uplatnění absolventa v praxi

 • v pozicích s povahou manažersko-právních činností, manažersko-ekonomických činností a veřejně-správních činností
 • pracovník účetního oddělení firmy, pracovník účetní a daňové kanceláře, samostatný účetní v menším podniku
 • samostatný pracovník správy pohledávek
 • finanční manažer/ekonom v malém a střední podniku
 • pracovník finanční správy
 • uplatnění absolventa (pdf)