Ekonomicko-právní činnost

Základní údaje

Forma studia: denní, dálková (konzultace dálkové formy studia probíhají jedenkrát za 14 dní v pátek odpoledne a v sobotu)
Délka studia: 3 roky
Školné: 2 500 Kč/rok
Podmínky pro přijetí: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
Výuka probíhá: Pionýrská 23, Brno

Charakteristika vzdělávacího programu

 • praktická orientace a důraz na využití teoretických poznatků v ekonomické, právní a administrativní oblasti
 • nezbytný teoretický základ z oblasti soukromého práva, pracovního práva, DPH, daně z příjmu a ostatních přímých daní, účetnictví, podnikové ekonomiky, finančního řízení
 • výuka cizího jazyka pro hospodářskou praxi s možností složit mezinárodně uznávaný certifikát
 • zpracování případových studií a projektů
 • vysoký podíl odborné praxe (18 týdnů u denního studia)
 • učební plán pro denní studium 3. ročník
 • učební plán pro dálkové studium 3. ročník
 • učební plán pro denní studium 1. a 2. ročník
 • učební plán pro dálkové studium 1. a 2. ročník

 

Odborné kompetence absolventa

 • vysoká úroveň právního vědomí
 • efektivní spolupráce na tvorbě právních dokumentů, orientace v obchodně právní problematice
 • zpracování daňových přiznání a optimalizace daňové povinnosti poplatníka
 • zpracování účetní agendy alespoň v jednom účetním programu
 • velmi dobré znalosti anglického jazyka a dalšího volitelného jazyka (německého, francouzského a ruského jazyka)
 • kompetence a profil absolventa

Možnosti uplatnění absolventa v praxi

 • v pozicích s povahou manažersko-právních činností, manažersko-ekonomických činností a veřejně-správních činností
 • pracovník účetního oddělení firmy, pracovník účetní a daňové kanceláře, samostatný účetní v menším podniku
 • samostatný pracovník správy pohledávek
 • finanční manažer/ekonom v malém a střední podniku
 • pracovník finanční správy
 • uplatnění absolventa

 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a
Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
Ústředna - pracoviště Kotlářská 9 +420 541 321 338
Ústředna - pracoviště Pionýrská 23 +420 541 321 333
IČ: 00 566 381
DIČ: CZ 00 566 381
2017 OA, SOŠK a VOŠ Brno. Všechna práva vyhrazena.