Erasmus+ 2021/2022

Projekt 2021-1-CZ01-KA121-VET-000005759

V rámci projektu 2021-1-CZ01-KA121-VET-000005759 (Erasmus KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání) nabízíme studentům 2. a 3. ročníků střední školy a 3. ročníků vyšší odborné školy zahraniční stáž v Dublinu. Studenti budou pracovat v irských firmách a institucích dle svého oboru studia.

Náklady kromě kapesného a vstupného jsou plně financovány Evropskou Unií (cca 45 000 Kč/účastníka). Ubytování a strava budou zajištěny v hostitelských rodinách.

Stáže se uskuteční v následujících termínech:
11. 9. 2022  24. 9. 2022: 19 žáků SŠ
27. 11. 2022  10. 12. 2022: 15 žáků SŠ a 4 studenti VOŠ