Erasmus+ 2022/2023

Projekt 2022-1-CZ01-KA121-VET-000054280

V rámci projektu 2022-1-CZ01-KA121-VET-000054280 (Erasmus KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání) nabízíme studentům 2. a 3. ročníků střední školy a 3. ročníků vyšší odborné školy zahraniční stáž v Dublinu. Studenti budou pracovat v irských firmách a institucích dle svého oboru studia.

Náklady kromě kapesného a vstupného jsou plně financovány Evropskou Unií (cca 45 000 Kč/účastníka). Ubytování a strava budou zajištěny v hostitelských rodinách.

Stáže se uskuteční v následujících termínech:
16. 4. 2023 29. 4. 2023 (dvoutýdenní stáž): 29 studentů z 2. a 3. ročníku SŠ a 2. ročníku VOŠ
7. 5. 2023 5. 8. 2023 (tříměsíční stáž): 2 studenti z 2. a 3. ročníku SŠ a 2. ročníku VOŠ