Inspirativní setkání sociálních pracovníků a vyučujících odborné praxe

Dne 7. března se uskutečnilo na půdě školy významné setkání mezi sociálními pracovníky a vyučujícími odborné praxe. Tato událost měla za cíl posílit spolupráci a sdílení zkušeností mezi odbornými pracovišti a naší školou.

Naše škola si velmi váží této spolupráce, která je klíčovým prvkem ve vzdělávání budoucích sociálních pracovníků. Během setkání byly diskutovány různé metody a postupy v praxi, sdíleny zkušenosti a hledány způsoby, jak efektivněji podporovat studující v jejich profesním rozvoji.

Důležitou součástí setkání bylo také vyjasnění očekávání a potřeb odborných pracovišť, aby byla zajištěna pro studující vzdělávacího programu Sociální práce co nejlepší kvalita odborné praxe.

Tato akce proběhla ve velmi přátelské atmosféře, ke které přispěly svými vystoupeními studující Andrea Mičková (1. SPA) a Samuel Mojžiš (1. SPB), a poskytla cenné poznatky i inspiraci pro další rozvoj spolupráce mezi naší školou a poskytovateli odborných praxí.

Těší nás, že se setkání zúčastnilo mnoho zapálených odborníků. Děkujeme všem, kteří se na tomto setkání podíleli, a těšíme se na další společné akce a projekty.

Garantka akce: Mgr. Bc. Regina Hronová

Galerie