Social Erasmus – Erasmus in schools (březen 2024)

Jarní termín projektu Erasmu in schools 2024 v hodinách anglického jazyka byl koordinátory na VUT Brno stanoven na týden od 18. do 22. března. Z naší strany byl zájem velký a přihlásily se téměř všechny třídy napříč obory. Zahraniční studenti brněnských vysokých škol však byli zřejmě vytíženi a tak se příliš neozývali,  byli jsme proto rádi, že se nám podařilo získat dva, kteří byli ochotni do naší školy ve svém volnu přijít a našim žákům předat informace o svých zemích.

Navštívili nás Aitana Miguel González ze Španělska a Michael Vytiaz z Itálie. Oba ve vybraných třídách předvedli prezentace o své zemi a vyprávěli o zvycích a způsobu života. Na závěr odpovídali na dotazy našich žáků.

Těšíme se na další běh tohoto projektu.

Garant akce: Ing. Salačová Jitka, předmětová komise cizích jazyků

 

Galerie