Social Erasmus in Schools April 2024

V tomto školním roce opět proběhla akce Social Erasmus in Schools – jednalo se o sérii prezentací zahraničních studentů Masarykovy univerzity a Mendelovy univerzity v hodinách anglického jazyka.

Celá prezentace s následnou debatou je vedena v anglickém jazyce a přispívá k rozšíření nejen komunikačních dovedností, ale i sociokulturních kompetencí.

V březnovém termínu školního roku 2023/2024 jsme přivítali studenty z pěti zemí - Francie (Lucie), Slovinska (Tilen a Gal), Řecka (Eirini), Rumunska (Marian) a Turecka (Jusuf), kteří nás seznámili se svojí zemí, kulturou, historií i současným životem v dané zemi.  Součástí prezentace byly i ukázky z lidových písní a tanců daných zemí.

Prezentující studenti přišli do hodin anglického jazyka Ing. Koudelkové, Mgr. Solničkové, Mgr. Mařáka, Mgr. Slonkové a Mgr. Krejčí.

Tato každoroční akce je studenty vítána. Těšíme se, že v následujícím období ji zopakujeme.

Garant akce: předmětová komise CJ, Ing. Olga Koudelková

Galerie