VOŠ

Nepřehlédněte

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Je nám líto, že vás zatím nemůžeme osobně přivítat v naší škole. 

Připravili jsme pro vás virtuální prohlídku, prostřednictvím které si můžete školu prohlédnout bez jakéhokoliv omezení. Jak to jen epidemická situace umožní, rádi se s vámi na Dnech otevřených dveří osobně setkáme.

Propagační leták pro zájemce o studium na naší škole: 
Propagační leták (pdf; 229 kB)

VOŠ - aktuálně ze školy

26. 11. 2021
„Cochemská praxe a my“

Do videokonference o specifickém druhu občanského soudního řízení, o řízení opatrovnickém, které upravuje péči rodičů o dítě po rozvodu či rozchodu se  25. 11. 2021  propsala hodnota "péče o potřebné", šlo o třetí projekt v rámci konceptu "Homo sapiens?".      

Cochemský model svůj cíl spatřuje v interdisciplinární snaze dovést rodiče k tomu, aby dospělí dospěli a pochopili, že neexistuje právo rodiče na dítě, ale právo dítěte na oba rodiče. O Cochemské praxi přednášela a na dotazy studujících odpovídala vynikající odbornice na dané téma a jeho propojení se sociální prací - paní Mgr. Pavla Poláková, které patří naše velké poděkování od všech téměř  90 připojených studujících.

„Cochemská praxe a my“ (pdf; 351 kB)


19. 11. 2021
Social Erasmus in Schools 2021

V tomto školním roce opět proběhla akce Social Erasmus in Schools s návštěvou zahraničních studentů Masarykovy univerzity v hodinách anglického jazyka.

Social Erasmus in Schools November 2021 (pdf; 849 kB)


18. 11. 2021
Green New Deal: Ano či Ne? A proč?

Listopadové klání vysoce odborných argumentů pro a proti fenoménu současnosti – Zelenému údělu Evropy. V myšlenkovém souboji se utkali studující 3. ročníku oboru Zahraniční obchod VOŠ, kteří shromáždili, promysleli a zarámovali do politických poměrů informace k dané problematice z oblasti právní, včetně taxonomie jako nového významného právního nástroje k hodnocení udržitelnosti jednotlivých ekonomických činností. Svým kritickým myšlením i svou odpovědností k budoucnosti vtiskli přístupům k řešení GND potřebnou plasticitu.

Green New Deal: Ano či Ne? A proč? (pdf; 185 kB)


10. 11. 2021
Sbírka Bílá pastelka

Ve dnech 11. – 13. října proběhla u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již tradiční celorepubliková sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých v České republice.

Sbírka Bílá pastelka (pdf; 214 kB)


1. 11. 2021
Knihovna ukradených nadějí

V říjnu před 80 lety začaly v naší zemi transporty židovských dětí, žen a mužů do koncentračních táborů. I proto jsme naplnili právě říjen hodnotou „vzdělání zavazuje“ a spolupracovali jsme na velkém mezinárodním projektu, který má za cíl zachránit a zpřístupnit židovské náboženské knihy, které pocházejí ze svozů z období holocaustu a po II. sv. válce. Jde o druhý projekt z konceptu "Homo sapiens?". 

Vždyť vzdělání není suma informací, ale způsob jak s nimi nakládáme.

Knihovna ukradených nadějí (pdf; 302 kB)


26. 10. 2021
„Homo sapiens?“

Zářijových pět přednášek a seminářů, uspořádaných v rámci hodnotového vzdělávání práva v zeleni Lužáneckého parku a Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se studujícími oborů ekonomicko-právní činnost, sociální práce a zahraniční obchod, vyústilo v dohodu o konceptu „Homo sapiens?“, cyklu projektů a akcí žitých hodnot.

Homo sapiens? (pdf; 668 kB)


25. 10. 2021
Působení zahradní terapie v sociálních službách

Ve dnech 22. a 29. září letošního školního roku proběhla dvě setkání a následné besedy se zodpovězením otázek o problematice účinků zahradní terapie pro studentky 2. SPB s autorkou „Metodiky pro poskytování zahradní terapie v sociálních službách“ Ing. Zuzanou Galle, DiS. 

Zahradní terapie (pdf; 214 kB)


25. 10. 2021
Sebepoznávací setkání prvních ročníků denního studia

První akcí letošního školního roku pro studentky prvních ročníků bylo setkání ve středisku Sport Balkán v Brně, jehož cílem a náplní bylo seznámení se skupinou, týmová spolupráce, komunikace, kontakt se spolužačkami v netradičním prostředí, při netradičních aktivitách (Laser Game, bowling). 

Sebepoznávací setkání (pdf; 275 kB)


25. 10. 2021
Podzimní Srdíčkové dny 2021

V předposledním týdnu měsíce září se studující 1. SPA a 1. SPB zapojili do již tradiční finanční sbírky, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem.

Podzimní Srdíčkové dny 2021 (pdf; 157 kB)


25. 10. 2021
Koláč pro hospic

Ve středu 6. října 2021 se uskutečnil další ročník akce s názvem Koláč pro hospic, do které se aktivně zapojili dobrovolníci z jednotlivých studijních skupin VOŠ vzdělávacího programu Sociální práce.

Koláč pro hospic (pdf; 204 kB)


Archiv aktualit
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena