VOŠ

Nepřehlédněte

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Připravili jsme pro vás virtuální prohlídku, prostřednictvím které si můžete školu prohlédnout bez jakéhokoliv omezení.

Propagační leták pro zájemce o studium na naší škole: 
Propagační leták (pdf; 229 kB)

 

  

VOŠ - aktuálně ze školy

17. 5. 2022
Cesta ve tmě

V pátek 13. května se v Blansku uskutečnil další ročník již tradiční soutěže v prostorové orientaci lidí s těžkým zrakovým postižením a jejich vodicích psů, která nese název Cesta ve tmě.

Cesta ve tmě (pdf; 353 kB)


17. 5. 2022
Drogová závislost a sociální práce v její prevenci

Přednášky a workshopy připravené studentkou 3.ročníku VOŠ vzdělávacího programu Sociální práce Klárou Tonkovou - jako sociální projekt pro žákyně a žáky 8. tříd ZŠ nám. 28. října v Brně.

Tématem byla "Drogová závislost a sociální práce v její prevenci." Jedná se o problematiku, u níž předcházení danému jevu je třeba obzvlášť akcentovat, ať už jde o děti ze sociálně znevýhodněných rodin či rodin, které nejsou sociálně znevýhodněné. Autorka projektu se inspirovala hodnotou rovnosti a zařadila ho proto  také do šesté části konceptu "Homo sapiens", cyklu projektů žitých hodnot.

Drogová závislost a sociální práce v její prevenci (pdf; 259 kB)


17. 5. 2022
Pohádkové odpoledne

"Pohádkové odpoledne" sociální studentský projekt Terezy Juhaňákové ze 3.r. dálkového studia vzdělávacího programu Sociální práce představoval šestou část konceptu "Homo sapiens?", konceptu žitých hodnot. Propojení dětí z vesnické základní školy v Micmanicích, což je místní část  obce Strachotice v Jihomoravském kraji, s dětmi z Dětského domova ze Znojma souznělo s hodnotou rovnosti a také radosti, spojení, pomoci a hravosti dětí z různých prostředí  a také místních dospělých.

Pohádkové odpoledne (pdf; 718 kB)


29. 3. 2022
Exkurze na Městském soudě v Brně

Obě studijní skupiny denního studia oboru Sociální práce se zúčastnily exkurze na Městském soudě v Brně ve dnech 16., 18., 23. a 25. března 2022.

Městský soud Brno (pdf; 214 kB)


28. 3. 2022
Sbírka hygienických potřeb pro Ukrajinu

Ve čtvrtek 24. března 2022 proběhla v prostorách naší školy sbírka hygienických potřeb pro Ukrajinu, kterou pořádal Žákovský parlament. Zájem byl veliký. Studenti, učitelé a zaměstnanci školy nosili různé hygienické potřeby, jak pro děti, tak pro dospělé. Solidarita a štědrost žáků a učitelů nás prostě zaskočila.

Sbírka hygienických potřeb pro Ukrajinu (pdf, 260kB)


22. 3. 2022
Konference „Paliativka, hospic a nemít strach“

Konference „Paliativka, hospic a nemít strach“ představovala pátý projekt z cyklu „Homo sapiens“, konceptu žitých hodnot na VOŠ.  

Dne 24. 2. 2022 na konferenci konané pro VOŠ oboru Sociální práce v budově naší školy rozkvetla hodnota lidské důstojnosti. Přímo hmatatelně ve vystoupení hlavního hosta paní MUDr. Evy Hegmonové, která je zakladatelkou Nadace Most k domovu, domácího hospice a vedoucí lékařkou Centra pro léčbu bolesti a paliativní medicínu Zlín. Paní doktorka je také mimořádným člověkem přinášejícím úlevu trpícím.

Konference „Paliativka, hospic a nemít strach“ (pdf; 238 kB)


17. 3. 2022
Social Erasmus in Schools March 2022

Již podruhé v tomto školním roce proběhla akce Social Erasmus in Schools – jednalo se o několik prezentací zahraničních studentů Masarykovy univerzity v hodinách anglického jazyka.

Social Erasmus in Schools March 2022 (pdf; 729 kB)


28. 2. 2022
Assessment Session – 1. ročník VOŠ EP

V rámci výuky anglického jazyka si studenti 1. ročníku VOŠ, oboru Ekonomicko-právní činnost, prakticky vyzkoušeli jeden z úkolů, který bývá součástí stale častější metody výběru zaměstnanců nazvanou Assessment Centre.

Assessment Session 2021-2022 (pdf; 194 kB)


11. 2. 2022
Výsledky konkurzu na stáže v Dublinu v rámci programu Erasmus+ v roce 2022

Komise vybrala žáky/ studenty na tři pracovní stáže v Dublinu (květen, září a prosinec 2022) - celkem 53 žáků SŠ a 4 studentů VOŠ. I přes neustálé karantény se nakonec povedlo konkurz úspěšně realizovat a první skupina stážistů začíná pracovat na výjezdu v květnu 2022 (online testy, CV).

O stáže byl opět velký zájem - více než 130 uchazečů. Ti, kteří neuspěli, budou mít další šanci v listopadu (na stáž v dubnu 2023). Všem budoucím stážistům blahopřejeme a těšíme se na spolupráci!

Výsledky konkurzu na stáže v Dublinu v rámci programu Erasmus+ v roce 2022 (pdf, 95kB)


17. 1. 2022
Charitativní bazárek pro Dům pro Julii

Prosincové dny (7. až 9. 12.) se nesly na hodnotách milosrdenství a soucitu. Realizací Charitativního bazárku, jehož celý výtěžek ve výši 33. 014 Kč jsme předali Domu pro Julii, dětskému hospici, se právě výše uvedené hodnoty staly hodnotami živoucími.

Šlo o čtvrtý projekt cyklu „Homo sapiens“, konceptu žitých hodnot. Organizátorkou bazaru byla především studentka 3. ročníku dálkového studia oboru Sociální práce VOŠ, paní Marcela Nováková, která ho pojala jako sociální projekt v rámci své absolventské práce.

Charitativní bazárek pro Dům pro Julii (pdf; 406 kB)


Archiv aktualit
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena