VOŠ

Nepřehlédněte

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Je nám líto, že vás zatím nemůžeme osobně přivítat v naší škole. 

Připravili jsme pro vás virtuální prohlídku, prostřednictvím které si můžete školu prohlédnout bez jakéhokoliv omezení. Jak to jen epidemická situace umožní, rádi se s vámi na Dnech otevřených dveří osobně setkáme.

Propagační leták pro zájemce o studium na naší škole: 
Propagační leták (pdf; 3 422 kB) 


Při vyhodnocení budou zpracovány pouze přihlášky, ke kterým byly nejpozději 28. 6. 2021 do 12 h pro vzdělávací program Sociální práce a 29. 6. 2021 do 12 h pro program Ekonomicko-právní činnost doloženy ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení ze střední školy. V případě, že uchazeč nedodal v daném termínu všechny podklady, bude z přijímacího řízení vyřazen.

VOŠ - aktuálně ze školy

11. 6. 2021
Dvoutýdenní odborná stáž ve firmách Dublinu – KONKURZ pro žáky současných 2. ročníků VOŠ

Dlouho očekávaná zpráva: již jsou dohodnuty další termíny odborných stáží v Dublinu! Ve dnech 17. 6., 18. 6. a 22. 6 plánujeme nový konkurz pro žáky/studenty současných 2. ročníků SŠ a VOŠ všech oborů. Vybraní stážisté se zúčastní Cambridge testů ve čtvrtek 24. 6.  Podrobnosti o konkurzu i celém projektu jsou v příloze. Těšíme se na Vás!

Pro detailní informace klikněte zde (pdf; 889 kB)


4. 6. 2021
Finanční dar studentů VOŠ

Studenti 1. EP a 1. ZO v rámci výukových aktivit předmětu Aplikovaná ekonomie věnovali sponzorský dar Nadačnímu fondu KRTEK. Dar je určen pro děti s onkologickými onemocněními.

Sponzorský dar – Krtek 2021 (pdf; 134 kB)


25. 5. 2021
„Je prezident hlava?“ – videokonference

Ve čtvrtek 20. 5. se uskutečnila videokonference na téma „Je prezident hlava?“. Videokonference se zúčastnil 3. ročník ekonomického lycea, třída 3. L.

„Je prezident hlava?“  videokonference (pdf; 130 kB)


4. 5. 2021
Sociální práce s lidmi sociálně znevýhodněnými

Ve druhé polovině dubna se uskutečnily dvě vzdělávací akce pro studující prvního ročníku Sociální práce k problematice lidí sociálně znevýhodněných. Pozvání na besedu přijali, i přes velké pracovní vytížení, lidé nejkompetentnější – vedoucí jednotlivých sociálních služeb Centra pro lidi sociálně znevýhodněné.

Sociální práce s lidmi sociálně znevýhodněnými (pdf; 227 kB)


2. 5. 2021
Paspoint

V dubnu se uskutečnily, bohužel stále ještě v souvislosti se situací online formou, dvě interaktivní přednášky o problematice poruch autistického spektra. 

Paspoint (pdf; 222 kB)


18. 4. 2021
Zboření dálky mezi Brnem a Novým Jičínem a vytvoření mostu informací z oblasti poradenství

Ve dnech 14. a 16. dubna letošního školního roku proběhly dvě přednášky a besedy o problematice sociálního poradenství s metodičkou psychologické práce a psycholožkou rodinné a manželské poradny PhDr. et Mgr. Marií Blažkovou, členkou týmu organizace Centrum psychologické pomoci p.o. v Novém Jičíně.

Centrum psychologicke pomoci (pdf; 180 kB)


13. 4. 2021
Správně vidíme jen srdcem…

V poslední třetině března a v první třetině dubna proběhly on-line formou na platformě Google Meet s oporou powerpointové prezentace pro studentky a studenty prvního ročníku vyšší odborné školy vzdělávacího programu Sociální práce dvě přednášky a následné besedy se zástupci zapsaného spolku Vodicí pes.

Správně vidíme jen srdcem… (pdf; 155 kB)


6. 4. 2021
Videokonference z prostředí věznice, aneb co by měl znát sociální pracovník

Ve dnech 26. a 31. března 2021 proběhly dvě videokonference s následnými besedami s odborníkem z praxe, přímo z oblasti vězeňství, a to s vedoucím oddělení prevence a stížností z věznice Světlá nad Sázavou mjr. Bc. Janem Doležalem, který má profesní zkušenosti i z věznice Rapotice.

Videokonference z prostředí věznice, aneb co by měl znát sociální pracovník (pdf; 182 kB)


6. 1. 2021
On-line adventní knihovnický kalendář

V předvánočním čase tradičně pořádáme studentskou knihovnickou konferenci, workshopový týden pro studenty VOŠ, prostě se snažíme různým způsobem zpestřit klasické vyučovací hodiny. Špatná epidemiologická situace nám letos tyto zajímavé akce nedovolila uspořádat. To bychom ale nebyli knihovníci, abychom něco nevymysleli!

On-line adventní knihovnický kalendář (pdf; 625 kB)


19. 10. 2020
Sbírka Srdíčkové dny pro Život dětem

V posledních zářijových dnech se dobrovolníci z jednotlivých studijních skupin VOŠ vzdělávacího programu sociální práce zapojili do již tradiční finanční sbírky, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem.

Sbírka Srdíčkové dny pro Život dětem (pdf; 144 kB)


Archiv aktualit
Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace
Kotlářská 9, 611 53 Brno
2020 | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Všechna práva vyhrazena