Aktuality VOŠ

Projektový den VOŠ sociální

8. 12. 2022

Pro rozšíření odborných kompetencí studentek a studentů oboru Sociální práce často zveme odborníky z praxe, aby přinesli své zkušenosti. Na základě zájmu studentů jsem tentokrát…

Workshop Jak citovat a exkurze v MZK

29. 11. 2022

Workshop Jak citovat a exkurze v MZK

Bezchybné nakládání s odbornými zdroji je jedním z předpokladů kvalitní absolventské práce. Proto se studující 3. ročníku vzdělávacího programu Sociální práce zúčastnili workshopu…

Dobročinný bazar cvičných firem

22. 11. 2022

Dobročinný bazar cvičných firem

V pátek 18. listopadu 2022 proběhl na naší škole každoroční Dobročinný bazar JA cvičných firem. Zúčastnilo se celkem 22 cvičných firem –⁠ 20 cvičných firem z oboru Obchodní…

Sbírka Bílá pastelka

22. 11. 2022

Sbírka Bílá pastelka

Ve dnech 10.–11. října 2022 proběhla u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již tradiční celorepubliková sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých v České republice. Sbírku…

Podpora Domu pro Julii

3. 11. 2022

Hodnoty naší západní civilizace obsažené v právním řádu, které se současně promítají do dalších vyučovaných modulů, např. fundraisingu a projektového řízení, vstřebáváme na VOŠ…

Podzimní Srdíčkové dny 2022

25. 10. 2022

Podzimní Srdíčkové dny 2022

V předposledním týdnu měsíce září se studující 1. SPA, 1. SPB a další dobrovolníci z 2. ročníku zapojili do již tradiční finanční sbírky, kterou pořádá obecně prospěšná společnost…