Erasmus+ 2018/2019

Projekt Studium bez hranic V: 2018-1-CZ01-KA102-047145

V rámci projektu Studium bez hranic V (Erasmus KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání) nabízíme studentům 2. a 3. ročníků střední školy a 3. ročníků vyšší odborné školy zahraniční stáž v Londýně. Studenti pracují v zahraničních firmách a institucích dle svého oboru studia.

Náklady kromě kapesného a vstupného jsou plně financovány Evropskou Unií (cca 45 000 Kč/účastníka). Ubytování a strava budou zajištěny v hostitelských rodinách.

Stáže byly uskutečněny v následujících termínech:
2. 12. 2018 15. 12. 2019: 19 studentů
31. 3. 2019 13. 4. 2019: 19 studentů