Jarní kolo Sbírky potravin

V sobotu 13. dubna proběhla ve vybraných supermarketech po celé České republice potravinová sbírka. Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. Spolupořádá ji Česká federace potravinových bank, partnerem je Charita Česká republika, NADĚJE, Armáda spásy, Slezská diakonie, Diakonie českobratrské církve evangelické a Člověk v tísni.

Cílem sbírky je poskytnout základní potraviny a drogerii lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a nemohou si nákup dovolit. Vybrané potraviny a drogerie putuje prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem s psychickým a tělesným postižením či lidem bez domova.

Bez dárců se sbírka samozřejmě neobejde, ale důležití pro její úspěch jsou v neposlední řadě i dobrovolníci. Jejich úkolem v tomto kole, jako i v kolech předchozích, bylo informovat zákazníky ještě před nákupem o tom co koupit, rozdávat informační materiály a pak nákupy – dary přebírat.

V loňském roce potravinové banky shromáždily celkem 13 200 tun potravin a pomohly více než čtyřem stům tisícům lidí v nouzi. O to, aby sbírka byla minimálně stejně úspěšná jako v minulém roce se letos na jaře významně snažili i dobrovolnice a dobrovolníci z naší školy.

Garantka akce: Mgr. Bc. Regina Hronová