Podzimní Srdíčkové dny 2023

V předposledním týdnu měsíce září se většina studujících 1. SPA, 1. SPB i dobrovolnice z druhého a třetího ročníku zapojili do již tradiční finanční sbírky s názvem Podzimní Srdíčkové dny. Tuto sbírku pořádá nestátní nezisková organizace - obecně prospěšná společnost Život dětem.

Život dětem, o.p.s. již od roku 2000 pomáhá rodinám s vážně nemocnými dětmi v celé naší republice.

Díky svému nasazení prodali dobrovolnice a dobrovolníci mnoho produktů. Co se výtěžku týče nejúspěšnější byla trojice studentek ze 3. ročníku: Eli Dufková, Niki Hejlková (obě 3. SPA) a Deny Sklenářová (3. SPB). 

Ani ostatní se ale nenechali ve svém úsilí zahanbit a s velkým entuziasmem se vrhli do dobročinné aktivity. O nadšení zúčastněných svědčí výrazy tváře studentek 1. SPA – Terky Benové, Lucky Frgalové a Káji Ungrové. Snahu všech dobrovolnic a dobrovolníků shrnula krásnými slovy právě poslední jmenovaná - Kája Ungrová. Ta potřebné děti označila milým slovem „Srdíčka“ a řekla: „Srdíčka pomáhají Srdíčkům.“

Garantka akce: Mgr. Bc. Regina Hronová

Galerie