Studuj
u nás

  • úspěchy v EKO soutěžích
  • reálná praxe
  • úspěšné cvičné firmy
  • rozsáhlé knihovnické a informační centrum

Aktuality

Pozvánky k přijímací zkoušce byly podány k poštovní přepravě k 24. březnu 2023.
V úterý 11. dubna 2023 se uskuteční třídní schůzky od 16:00 do 16:45 a hovorové hodiny od 16:45 do 18:00.
Nové promo video školy naleznete zde.
Virtuální prohlídka
Virtuální prohlídka