Studuj
u nás

  • úspěchy v EKO soutěžích
  • reálná praxe
  • úspěšné cvičné firmy
  • rozsáhlé knihovnické a informační centrum

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 naleznete zde.

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků přijatých ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 se konají ve čtvrtek 8. června 2023 v 15.30 hod. Rozpis tříd bude umístěn ve vestibulu školy.

Z kapacitních důvodů se třídních schůzek účastní pouze rodiče jako zákonní zástupci. 

Seznam nepřijatých uchazečů v náhradním termínu je zveřejněn od 22. května 2023 na nástěnce ve vestibulu školy a na webové stránce přijímací řízení. Uchazeč je identifikován pod registračním číslem.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí byla podána k poštovní přepravě v úterý 23. května 2023. 

 

Nové promo video školy naleznete zde.
Virtuální prohlídka
Virtuální prohlídka